Vores referencer

Geo er markedsleder inden for geotekniske undersøgelser og rådgivning. Bliv klogere på, hvilke projekter vi har været med på, samt hvad vores rolle var i projekterne.


jack up og møller unavn 1530x697.jpg

GRØN ENERGI PÅ HAVET

Anlæg af store offshore-vindmølleparker byder på mange udfordringer gennem hele projektforløbet. En vigtig forudsætning for et succesfuldt og økonomisk rentabelt projekt, er en detaljeret kortlægning af havbunden og dens funderingsmæssige egenskaber, således at møllefundamentets konstruktion kan optimeres. Derfor er det vigtigt, allerede i de indledende faser, at vælge de rigtige undersøgelsesmetoder samt det korrekte udstyr.

Se hele historien
Randkløvehuse_Foto1_cropped bw m kildehenvisning.jpg

KLIMATILPASNING I BYERNE

Som følge af klimaforandringer er skybrud blevet en del af vores hverdag og der er behov for at gøre vores byer mere robuste mod stadigt voksende regnmængder. Randkløvehuse, en boligforening i Tårnby, har tidligere haft problemer med store vandmasser i kælderen efter kraftig regn. For undgå fremtidige oversvømmelser, blev der indrettet grønne nedsivningsløsninger i området, som kan håndtere store vandmængder. Klimatilpasningsløsningerne, som etableres i projektet, yder et værdifuldt bidrag til en bæredygtig byudvikling.

 

Se hele historien
Transformerboring 1530x727.jpg

MILJØ OG SIKKERHED I FOKUS

At tage et samfundsansvar handler ikke kun om, at se fremad. Det handler også om, at tage ansvar for fortiden. Dong Energy kastede sig for 20 år siden ud i et oprensningsprojekt. Ikke fordi de var tvunget til det, eller det var påkrævet. Men fordi de har en vision om at være med til at sikre rent drikkevand i Danmark.

Se hele historien
Foto 2_P8180020 LTR SH 1530x718 Vignette.jpg

MERE METRO KRÆVER MERE VIDEN

Metrobyggeriet Cityringen, hovedstadens største anlægsprojekt siden Christian IV anlagde Christianshavn, viser for alvor vej i udviklingen af en moderne storby. Men forud for tunnelboremaskinernes indtog gennemførte Metroselskabet, med Geo's ekspertise, danmarkshistoriens mest omfattende geotekniske undersøgelse med det formål, at skabe det bedst mulige grundlag for at designe københavnernes nye metro-linje.

Se hele historien
Lighthouse_presse_natbillede_1529x692.jpg

FED JORD GIVER UDFORDRINGER I AARHUS

Byggerierne i mange danske byer har i de senere år skiftet karakter. Der bygges højere og højere, og ofte med dybe kældre i flere etager. Dybe byggegruber og grundvandssænkninger følger med. Disse udfordringer deler byggerierne i hele landet, men i nogle af vores byer udfordres byggerier yderligere af plastisk ler, og det har konsekvenser for byggeomkostningerne.

Se hele historien
Interxion header_sh.jpg

NÅR SERVERE KØRER PÅ GRUNDVAND

Interxion er en førende europæisk udbyder af cloud- og operatørneutrale datacentre. Hos Interxion satser man på bæredygtighed og man har bevidst valgt at gå efter energieffektivitet og grønne løsninger, hvor det er muligt. 100 % af virksomhedens strømforbrug kommer fra vedvarende kilder som vandkraft, solenergi og vindkraft. Men hvorfor stoppe dér?

Se hele historien
Munkholmbroen 21.07.2015 _MGL475421-07-15_new crop.jpg

FUNDAMENTET FOR SUCCES

Munkholmbroen udgør et vigtigt bindeled over Isefjorden. Flere tusind lette og tunge køretøjer kører dagligt over broen, som, for bl.a. pendlere, er uundværlig. Den 114 meter lange bro, med sine tre enkle buer, forbinder Holbækområdet med Hornsherred i et idyllisk landskab. Men under broens østlige landfæste er der knap så idyllisk. Landfæstet har nemlig gennem broens levetid sat sig over 50 cm, hvorfor brokonstruktionen nu er under stor belastning.  

Se hele historien
097.jpg

FRA AFFALD TIL GRØN ENERGI

I Danmark var det frem til 1980’erne almen praksis at anvende tidligere grusgrave til deponi af lossepladsaffald. Lossepladsaffaldet omfattede blandt andet organisk husholdningsaffald, som med tiden nedbrydes og omsættes til lossepladsgas, der bl.a. indeholder metan. Metangassen kan sive ind i boliger og er farlig, fordi den udgør en kvælnings- og eksplosionsfare. På lossepladsen ’Stengården’ i Hvalsø har Region Sjælland måtte opstille et afværgeanlæg, for at håndtere metangassen. Geo har medvirket til opsætningen af et afværgeanlæg, som opsamler den del af gasserne, som udgør en risiko.

Se hele historien
IMG_0360.jpg

I KINA MED MILJØOPRENSNING OG MILJØUDDANNELSE

I Kina eksploderer urbaniseringen og gamle forurenede industrigrunde rømmes for at gøre plads til beboelse.

 

 

 

 

Se hele historien
DTU 1530x692.jpg

AMBITIONER DER KRÆVER KØLING

Det kræver et højt ambitionsniveau, hvis man vedvarende vil rangere blandt de 10 førende tekniske eliteuniversiteter i Europa. Det vil Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Men forskning på højt plan og uddannelse af fremtidens ingeniører er en energikrævende opgave  i ordets egentlige betydning. DTU arbejder derfor målrettet med at implementere bæredygtige løsninger på bl.a. energiområdet, hvor køling af supercomputere og laboratorier er én af de tunge poster i energiregnskabet. Og hvorfor lede vidt og bredt efter ny teknologi, hvis løsningen allerede findes lige under overfladen?

Se hele historien

Udvalgte referencer