Vores specialer

Geo er et 'full service'-ingeniørhus, der leverer alle typer geotekniske undersøgelser, data, analyser, design, rapporter samt rådgivning, både onshore og offshore. Vi er specialister i at håndtere geotekniske problematikker, hvad enten det drejer sig om en Cityring eller en lille privat ejendom. Se mere nedenfor omkring vores specialer.


Boreteknik

I Geo lægger vi vægt på at kunne udføre alle typer boringer i høj kvalitet – selv under vanskelige forhold. Det er en mærkesag at planlægge, udføre og udbygge boringerne, så der opnås bedst mulige og entydige resultater. Derfor tilpasser vi boremetoden nøje til formålet med boringen og de geologiske forhold på stedet, så der ikke sker forurening af grundvandet hverken under borearbejdet eller efterfølgende.

Geodata, Geofysik og Modellering

Vores arkiv indeholder mere end 300.000 geotekniske boreprofiler og tilhørende undersøgelser, Data som indeholder omfattende viden.

Geo udbyder og drifter den unikke data-delingsplatform, GeoAtlas Live, og tilbyder desuden rådgivning, GIS- og dataanalyser, digitalisering af historiske boringer og 3D modellering af undergrunden.

Vi er også specialiseret i at anvende geofysiske data i komplekse analyser og i at automatisere dataflow til sikring af stabilitet og den for kunden fornødne kvalitet.

Geoteknisk Rådgivning - Offshore

I Geo arbejder vi med geotekniske aspekter forbundet med alle former for offshore konstruktioner – såvel midlertidige som permanente. 

Geoteknisk Rådgivning - Onshore

I Geo udfører vi geotekniske undersøgelser til at bestemme jord og bjergarters egenskaber således, at vi kan rådgive om funderingsløsninger ifm. bygge- eller anlægsprojekter. Der er ikke to bygge- eller anlægsprojekter der er ens. Derfor skræddersyer Geo, på baggrund af feltundersøgelser og laboratorieforsøg, helt unikke rådgivningsløsninger til ethvert projekt.

Grundvandsteknik

Geo’s grundvandsafdeling er specialiseret i at undersøge grundvandsressourcen, udføre alle former for hydrauliske tests og borehulslogging, designe og udføre grundvandssænkninger, udføre grundvandsmodellering, løse klimatilpasningsopgaver og forundersøgelser for geoenergi projekter.

Kurser

Vi ser det som én af vores fornemmeste opgaver, at dele ud af vores viden og erfaring, for på den måde at åbne op for diskussioner omkring faglighed og nye måder at anskue tingene på.

Laboratorieforsøg og Rådgivning

Geo råder over et internationalt anerkendt state of the art-laboratorium, hvor vi dagligt udfører forsøg på alle typer jord og fjeld. Denne ekspertise er efterspurgt af kunder i forbindelse med store anlægsprojekter, som f.eks. Metro Cityringen, Femern Bælt og Ringsted-Femern forbindelsen. Vi skræddersyr vores forsøg til den aktuelle opgave, men leverer også i henhold til British Standard, DIN mv.

 

Miljørådgivning

Geo's kernekompetencer inden for miljørådgivning er at undersøge og afværge forurenet jord og grundvand. Vores mål er altid, at finde den bedste og mest værdiskabende løsning for vores kunder. Det gælder både, når det drejer sig om håndtering af jord ved byggeprojekter, sikring af indeklimaet og i forhold til grundvandet.

Vi er markedsførende i branchen og kan, med vores faglige ekspertise inden for jord- og grundvandsområdet, levere højt specialiserede løsninger til gavn for vores kunder og for miljøet

Offshore-undersøgelser

Havbundsundersøgelser for marine konstruktioner og -anlæg kræver specielt udstyr, kombineret med den rigtige ekspertise. Geo har gennem de seneste årtier opbygget denne know-how ved deltagelse i mere end 50 offshore-vindprojekter, en lang række projekter vedr. olie/gas installationer samt ikke mindst projekter vedr. søkabler og rørledninger. Geo leverer serviceydelser fra site-undersøgelser til geoteknisk design.