Geodata, Geofysik og Modellering

Vores arkiv indeholder mere end 300.000 geotekniske boreprofiler og tilhørende undersøgelser, Data som indeholder omfattende viden.

Geo udbyder og drifter den unikke data-delingsplatform, GeoAtlas Live, og tilbyder desuden rådgivning, GIS- og dataanalyser, digitalisering af historiske boringer og 3D modellering af undergrunden.

Vi er også specialiseret i at anvende geofysiske data i komplekse analyser og i at automatisere dataflow til sikring af stabilitet og den for kunden fornødne kvalitet.