Grundvandsteknik

Geo’s grundvandsafdeling er specialiseret i at undersøge grundvandsressourcen, udføre alle former for hydrauliske tests og borehulslogging, designe og udføre grundvandssænkninger, udføre grundvandsmodellering, løse klimatilpasningsopgaver og forundersøgelser for geoenergi projekter.