Kontakt os hvis du vil høre mere


Grundvandssænkning

Geo håndterer både design og udførelse af grundvandssænkninger inkl. omfattende 3D modellering, indhentning af tilladelser samt drift og overvågning af grundvandssænkningen. Vi sigter altid mod et tæt samarbejde med kunderne om en optimal, sikker og bæredygtig løsning med minimalt ressourceforbrug og mulighed for genanvendelse af komponenter fra site til site.  

Når vi udfører det tekniske design og etablerer anlæg indeholder det alt fra well design, rørsystemer, pumpedimensionering og kraftforsyning til frekvensreguleret pumpedrift med tilkaldevagtordning ved alarmering. Vi kan håndtere grundvand fra både pumpe-, dræn- og lænse-løsninger med eller uden vandbehandling og reinfiltration. Vi har et gennemarbejdet online overvågningssystem, som giver os mulighed for at styre, regulere og overvåge grundvandshåndteringen online. 

Geo har mere end 20 års erfaring med grundvandssænkning og har arbejdet på mange grundvandssænkningsprojekter, store som små i hele Danmark