Kontakt os hvis du vil høre mere


Geoenergi

Geoenergi-anlæg kan og bør designes, udføres og driftes uden risiko for grundvandet og drikkevandsressourcen. Det forudsætter omfattende viden om boreteknik, grundvandskemi, hydrogeologi og grundvandsmodeller. Alt sammen specialer, som ligger indenfor Geo’s fag område. 

Ydermere har vi erfaring i at overvåge anlæg i drift både i form af varmemonitering, regenerering af boringer, afrapportering til myndigheder, ansøgning om tilladelser eller undersøgelser for udvidelse eller optimering af anlægget.