Kontakt os hvis du vil høre mere


Hydrogeologiske undersøgelser

Vi udfører alle former for hydrauliske pumpetest med pumpeydelser op til 100 m3/t over både kortere og længere perioder og med eller uden vandbehandling om påkrævet. Resultaterne bearbejdes og tolkes og kan indarbejdes i hydrogeologiske modeller, som kan danne grundlag for 3D grundvandsmodellering. Grundvandssimuleringer af vandmængder og konstruktionsmetoder som f.eks. afskærende spuns eller sekantpæle rundt om byggegruben anvendes som hjælp til at designe den mest optimale grundvandssænknings metode.

I Geo har vi specialiseret os i kort og langvarig monitering af grundvandsstand, havvandstand, salinitet og temperatur. Vi udfører overvågning på mange projekter i forbindelse med grundvandssænkning, saltvandsindtrængning samt termiske projekter, og kan gøre data online tilgængelige.