Kontakt os hvis du vil høre mere


KLIMATILPASNING

Bæredygtig regnvandshåndtering er stærkt afhængig af, at der findes valide data om undergrunden. Hos Geo kombinerer vi velafprøvede traditionelle geologiske og geotekniske kortlægningsmetoder med nye geofysiske og hydrogeologiske metoder. Det sætter Geo i stand til, på baggrund af vores specialiserede datagrundlag, at rådgive om hvordan et projekt bedst muligt kan gennemføres med optimal klimatilpasning, som har effektiv lokal nedsivning.

Geo har stor erfaring med klimatilpasningsprojekter af forskellig størrelse og omfang. Valg af metode er altid afhængig af det overordnede formål for det specifikke projekt, de lokale forhold og de planlagte LAR-løsninger. På grund af byens komplekse geologi kan den hydrauliske ydeevne ved LAR-anlæg variere meget. Vi har specialiseret os i udførelse af hydrauliske nedsivningstest i enten render, boringer eller som ringperimeterforsøg. Med Geo’s geologiske og hydrogeologiske kortlægningsværktøjer kan vi helt præcist vurdere, om en lokalitet er egnet til nedsivning, hvor anlægget bør placeres, og hvordan det skal dimensioneres.

Den planlagte kortlægning og bagvedliggende projektering af LAR-anlæggene kan optimeres betydeligt jo tidligere Geo inddrages i processen. En stedspecifik geologisk undersøgelse, inden selve etableringen af et LAR-anlæg, kan øge effektiviteten af anlægget betragteligt.

 

20210602_163641.jpg