NÅR SERVERE KØRER PÅ GRUNDVAND

Interxion er en førende europæisk udbyder af cloud- og operatørneutrale datacentre. Hos Interxion satser man på bæredygtighed og man har bevidst valgt at gå efter energieffektivitet og grønne løsninger, hvor det er muligt. 100 % af virksomhedens strømforbrug kommer fra vedvarende kilder som vandkraft, solenergi og vindkraft. Men hvorfor stoppe dér?


Kort om projektet

MAKSIMAL HASTIGHED OG MINIMALT STRØMFORBRUG

Køling af datacentre er en energikrævende opgave, som er stadigt voksende i takt med at datatrafikken forøges dag for dag. Indtil nu har køling primært været baseret på traditionelle kølemaskiner med et enormt strømforbrug. Hos Interxions danske afdeling i Ballerup ved København har man besluttet at det må kunne gøres smartere, billigere og fremfor alt mere bæredygtigt. Bæredygtighed er ikke nok i sig selv - alternative løsninger skal nemlig også opfylde de krav der stilles, når man som Interxion tilbyder markedsledende datacentre med en pålidelighed, som overgår industriens standarder.

 

Sikker, usynlig og lydløs køling

Sammen med Interxion har Geo derfor undersøgt undergrunden hos Interxion og designet et grundvandsbaseret kølesystem, som kan erstatte de traditionelle kølemidler og som ikke bare er usynligt, men også lydløst. Et system der, sommer og vinter, altid kan levere tilstrækkelig køling til at sikre lynhurtige dataforbindelser og samtidig reducere energiforbruget betragteligt.

Fun fact

< 50

I Danmark findes der færre end 50 grundvandskøleanlæg. Til sammenligning findes der flere end 2000 anlæg i Holland.

Vidste du

Vidste du, at grundvandskøleanlægget hos Interxion, foruden at køle datacenteret ned, også har bijob som afværgeanlæg? Hvis forurening skulle trænge ned i grundvandet, kan anlægget bruges som afværgeanlæg.

Vidste du

Vidste du, at grundvandsmagasinet holdes i termisk balance? Koldt vand på ca. 10 grader pumpes op af en 70 m dyb brønd og cirkuleres gennem datacenteret, hvorefter det reinfiltreres i grundvandsmagasinet. Fra oktober til marts vendes processen, så der opbygges et kuldelager til brug for den efterfølgende sommer. Således er der altid termisk balance i grundvandsmagasinet.

Fun fact

1233 MWh

Med to boringer i 70 m dybde anvendes grundvand til køling af datacenteret. Det betyder at Interxion kan undgå et merforbrug på 1233 MWh el, som svarer til ca. 200 4-persons familiers årlige elforbrug.

Fun fact

Plug and play

Geo og Grundfos har i samarbejde udviklet plug and play løsningen til Interxions grundvandskøleanlæg. Det er det første af sin art.

Geo's rolle i projektet

SUBSURFACE EXPERTISE ER NØGLEORDET

Som rådgiver og turn-key leverandør til Interxion var første opgave for Geo at gå i dialog med myndighederne og sikre, at projektet kom godt fra start og at alle relevante parter blev inddraget så tidligt som muligt. I processen blev Ballerup Kommune, Ballerup Forsyning og Region Hovedstaden inddraget med det formål, at sikre højeste kvalitet, faglighed og sikkerhed for projektet. Der blev derfor fra Geo’s side udarbejdet de nødvendige ansøgninger for testboringen og prøvepumpningen, som blev suppleret med en miljørisikovurdering i forhold til kendte forureninger i området.

Én af disse forureninger viste sig undervejs i forløbet at være langt værre end først antaget, og derfor blev Geo’s miljøeksperter inddraget. På baggrund af et omfattende risikovurderings- og modelleringsarbejde kunne det eftervises at grundvandskøleanlægget ikke vil have en negativ virkning på forureningen, men tværtimod være med til at hindre naturlig spredning til grundvandsressourcen.

Efter etablering af testboringen blev der udført et pumpeforsøg som dokumenterer, at undergrunden, som forventet, kan levere den nødvendige mængde grundvand for køling af datacentret. Vandet som pumpes op returneres til grundvandsmagasinet, og der spildes således ikke én dråbe vand i processen. Undervejs i kølekredsen holdes grundvandet fuldstændig adskilt fra omgivelserne, og det vil derfor også i fremtiden kunne anvendes til drikkevand.

Specialer der blev brugt på projektet
Boreteknik , , Grundvandsteknik ,
R&#248;r slider pic.jpg

Vil du vide mere?