MERE METRO KRÆVER MERE VIDEN

Metrobyggeriet Cityringen, hovedstadens største anlægsprojekt siden Christian IV anlagde Christianshavn, viser for alvor vej i udviklingen af en moderne storby. Men forud for tunnelboremaskinernes indtog gennemførte Metroselskabet, med Geo's ekspertise, danmarkshistoriens mest omfattende geotekniske undersøgelse med det formål, at skabe det bedst mulige grundlag for at designe københavnernes nye metro-linje.


Kort om projektet

DK'S MEST OMFATTENDE UNDERSØGELSE

At bygge en metro er i sig selv en imponerende bedrift og København er ingen undtagelse. Men når det samtidig skal ske under geologisk vanskelige forhold, uden at byens historiske bygninger tager skade, så kræver det meget grundige forundersøgelser. Faktisk, danmarkshistoriens mest omfattende geotekniske- og hydrogeologiske forundersøgelse. Omfanget af de planlagte undersøgelser var så stort, at et enkelt firma ikke kunne løfte opgaven alene. Derfor oprettede Geo og Per Aarsleff A/S i 2007 et joint venture med det formål, at løfte opgaven på Cityringen. Over en periode på ca. 1 år udførte Geo/Aarsleff I/S flere hundrede dybe geotekniske boringer, fordelt over Københavns gader og stræder. Det blev til mange tusinde prøver, kilometervis af kalkkerner og adskillige ringbind med resultater, som i de efterfølgende år blev suppleret med yderligere boringer og avancerede forsøg i de områder, hvor der var behov for yderligere viden om jord- og vandforhold.

 

Nøglen til succes er samarbejde.

At holde styr på 12 boremaskiner og samtidig sikre, at byens borgere ikke blev generet mere end absolut højest nødvendigt, krævede ikke kun dygtig planlægning, men også et samarbejde ud over det sædvanlige. Og netop kombinationen af et eksemplarisk samarbejde med Metroselskabet og myndighederne, Danmarks mest kompetente borefolk  og ikke mindst en professionelt indstillet projektorganisation, var udslagsgivende for projektets succes.Fun fact

14 km

Samlet set er der brugt mere end 14 kilometer filterrør, med diametre mellem 63 og 225 mm, til de mere end 500 boringer, der er foretaget i forbindelse med Metro Cityringen i København.

Vidste du

At den kalk, som Københavns Metro Cityring ligger i, er mellem 61-65 millioner år gammel?

Vidste du

Vidste du, at København i istiden var dækket af et 500 meter tykt lag is?

Fun fact

2 til 200 år

I Geo håndterer vi geologisk materiale og jord, som er alt mellem 2 timer til 200 millioner år gammelt.

Fun fact

500 boringer

Der er på Metro Cityringen udført over 500 boringer i forbindelse med de geotekniske undersøgelser. I alt er der udført 14 km borearbejde, hvilket svarer til Rundetårn stablet 402 gange.

Geo's rolle i projektet

FRA DATA TIL DESIGN

Efter valget af Copenhagen Metro Team som hovedentreprenør på anlæggelsen af Cityringen, blev Geo's engagement i projektet yderligere udvidet.

Den italienske hovedentreprenør valgte Geo som rådgiver og designer på alle geotekniske og grundvandstekniske forhold. En rolle som Geo har varetaget siden 2011, og stadig varetager i dag.

Som en del af opgaven for Copenhagen Metro Team har Geo's geoteknikere analyseret alle nye og historiske data langs Cityringens cirka 17 km tunnelrør med det formål, at optimere designet af de dybe stationer og skakte, og dermed minimere materialeforbruget til beton, stål osv. Noget som kun er muligt, hvis man inddrager al tilgængelig geoteknisk erfaring i organisationen, lærer af processen og lytter til kunden, samtidig med, at man opbygger ny erfaring undervejs, og ikke mindst tester og afprøver jordens egenskaber, ved at udføre avancerede laboratorieforsøg og beregninger, som kan understøtte teorien.

Undervejs opstiller Geo's team af grundvands-ingeniører 3D computermodeller for samtlige stationer og skakte med det formål, at forudsige grundvandssænkningernes indvirkning på omgivelserne, og derigennem fastlægge det optimale boringsdesign og layout for oppumpning af reinfiltration af grundvand. Alt sammen for at sikre, at der ikke sker skader på Københavns historiske bygninger, såvel som de mange dårligt funderede ejendomme, der findes over hele byen.

 

Erfaringerne fra designet af Cityringen har bragt ny viden om Københavns undergrund op til overfladen, og samme viden vil i mange år fremover komme alle Geo's kunder til gavn i store som mindre projekter, hvor jord og grundvand skal tøjles for at undgå fordyrende foranstaltninger undervejs.

 Specialer der blev brugt på projektet
Geoteknisk Rådgivning – Onshore , Laboratorieforsøg og Rådgivning , Boreteknik , Grundvandsteknik
LTR selfie Werkstette 516x344.jpg

Vil du vide mere?