MILJØ OG SIKKERHED I FOKUS

At tage et samfundsansvar handler ikke kun om, at se fremad. Det handler også om, at tage ansvar for fortiden. Dong Energy kastede sig for 20 år siden ud i et oprensningsprojekt. Ikke fordi de var tvunget til det, eller det var påkrævet. Men fordi de har en vision om at være med til at sikre rent drikkevand i Danmark.


Kort om projektet

MILJØ OG SIKKERHED I FOKUS

DONG Energy satte sig for at miljøoprense deres transformerstationer, hvor det gennem årtier har været almindelig praksis at bruge chlorerede opløsningsmidler til affedtning af transformere. Chlorerede opløsningsmidler kan true Danmarks grundvand og derfor er det vigtigt, at håndtere denne forurening, så fremtidens generationer fortsat kan nyde godt af rent drikkevand.

 

Højspændt kompleksitet

I hele Danmark ligger vi historisk under for en generel problematik vedr. chlorerede opløsningsmidler. Den store udfordring i opgaven  både i forbindelse med forundersøgelser og selve afværgetiltaget, var de fysiske forhold. At arbejde i højspændingsfelter samt blandt en stor mængde kabler i jord og luft, satte helt andre krav til både design af løsning samt udførelsen.

Fun fact

100 kg

I en forureningssag opvarmede Geo jorden med strøm og oprensede 100 kg chlorerede opløsningsmidler.

Vidste du

Geo kan trække på en database med flere end 75.000 geotekniske og miljøtekniske undersøgelser.

Vidste du

1 liter Roundup ukrudtsmiddel kan forurene 10 millioner m3 grundvand. Det svarer til en 1.401 meter høj fodboldbane.

Fun fact

1 mio. m3

Hvis 1 liter af rensevæsken PCE, som tidligere blev anvendt af renserierne, ender i grundvandet, kan den forurene ca. 1 mio. m3 grundvand. Det svarer til en gennemsnitlig families vandforbrug i ca. 6500 år.

Fun fact

1980' erne

Frem til slutningen af 1980'erne benyttede man chlorerede opløsningsmidler til affedtning af transformerstationerne. Siden da er man gået over til at benytte miljøvenlige kemikalier i stedet for, for at beskytte miljøet og grundvandet.

Geo's rolle i projektet

NYTÆNKNING OG KREATIVITET

Geo har gennem snart 20 år haft et velanset samarbejde med elselskaberne (tidligere og nuværende moder- og datterselskaber) NESA, DONG Energy, Ørsted, Andel, Radius, SEAS-NVE, Nexel og Cerius, i forbindelse med miljøoprensninger på transformerstationer. Som miljørådgiver har evnen til nytænkning og alternative løsninger været et ufravigeligt krav, for at komme helt i mål med oprensningerne. 

Geo har tidligere undersøgt i alt 54 transformerstationer, hvoraf de 17 stationer er blevet fundet egnet til videre undersøgelser og efterfølgende afværge, som vi stort set er fuldstændig i mål med. Grundet de fysiske forhold, var Geo nødt til at tænke anderledes og finde nye metoder til hhv. undersøgelse og afværgetiltag, uden at gå på kompromis med hverken oprensningsniveauet eller sikkerheden. I 2022 bliver der yderligere igangsat frivillige indledende undersøgelser i Cerius- og NVE området på 12 udvalgte transformerstationer på Sjælland og øerne, i det ny-fusionerede selskab, til gavn for den fortsatte bæredygtige udvikling, som koncernen har været med til at igangsætte for mange år siden.

Et væsentligt parameter for succes har været kundens vilje til at teste nye metoder i samarbejde med Geo.

 

Derfor blev Geo valgt som partner:

Tidligere chefprojektleder hos DONG Energy, Jørgen Bendtsen, peger på nedenstående forhold, der var medvirkende til at Geo blev valgt som partner på oprensningen: 

"Geo forstod hurtigt hvor vigtigt det er at oprensningen gennemføres uden at vi oplever svigt i elforsyningen til vore kunder. Geo kunne påtage sig det samlede ansvar for oprensningen i alle faserne, og ikke mindst havde Geo en konkurrencedygtig pris på opgaven."

 

  • Geo er førende, når det handler om at skræddersy oprensningsmetoder, således at de passer til de specifikke forhold.
  • Geo råder over den bredeste vifte af faglige kompetencer.
  • Geo formår at kombinere høj faglighed med praktiske løsninger i felten. 

 

 Specialer der blev brugt på projektet
Geoteknisk Rådgivning – Onshore , Miljørådgivning , Grundvandsteknik , Boreteknik
Transformer slidebillede 500x317.jpg

Vil du vide mere?