GRØN ENERGI PÅ HAVET

Anlæg af store offshore-vindmølleparker byder på mange udfordringer gennem hele projektforløbet. En vigtig forudsætning for et succesfuldt og økonomisk rentabelt projekt, er en detaljeret kortlægning af havbunden og dens funderingsmæssige egenskaber, således at møllefundamentets konstruktion kan optimeres. Derfor er det vigtigt, allerede i de indledende faser, at vælge de rigtige undersøgelsesmetoder samt det korrekte udstyr.


Kort om projektet

GRØN ENERGI PÅ HAVET

EU's klimamål med bl.a. en stigende grad af omstilling til grøn energi, er en udfordring for os alle. Indenfor offshore-vindenergi er det internationale selskab Iberdrole på forkant med denne udvikling samt de stigende krav der er til, at grøn energi skal være billigere end det er i dag. Et af de større projekter som Iberdrola er ved at udvikle, er offshoreområdet 'Wikinger', der er beliggende i den tyske del af Østersøen. Her skal opføres en offshore-vindmøllepark på 350 MW leveret af godt 70 møller.

 

Komplekse og udfordrende forhold

I samarbejde med Iberdrola har Geo undersøgt havbunden i det planlagte mølleparkområde ned til 70 meters dybde under havbunden. Det meget omfattende undersøgelsesprogram har kortlagt et område med en kompleks geologi, som betyder, at de enkelte vindmøller ikke kan placeres på ens fundamenter. På baggrund af Geo's mange indsamlede data og informationer om områdets variation, har Iberdrola formået at optimere designet således, at hver enkelt vindmøllefundament er optimeret  både hvad angår placering, fundament samt økonomi.

 

Fun fact

50

Geo har lavet forundersøgelser for mere end 50 havvindmølleparker.

Vidste du

At Geo på 1 døgn vha. geofysik kan kortlægge den geologiske lagdeling ned til 15 meter under havbunden, for et areal svarende til 8 km2.

Vidste du

Vidste du, at man oprindeligt var bange for at havvindmølleparker ville have en negativ effekt på dyrelivet i havet, men at studier har afkræftet dette? Studier ved f.eks. Horns Rev Havvindmøllepark har vist en positiv udvikling i diversiteten og biomassen for både dyre- og planteliv, idet vindmøllefundamenterne har skabt nye kunstige levesteder og rev.

Fun fact

70 mio. år

På ét døgn kan en geoteknisk boring kortlægge den geologiske lagdeling ned til 70 meter under havbunden, hvor sedimenterne kan være op til 70 mio. år gamle. Sedimenternes styrke er af stor betydning for funderingen.

Fun fact

36 mm

Med vores CPT undervandsrig, GeoScope, presser vi en 36 mm tyk stang ned i havbunden med en kraft svarende til vægten af 4 elefanter.

Geo's rolle i projektet

KNOW-HOW OG UDVIKLING AF UNDERSØGELSESMETODER

Geo har arbejdet med geotekniske undersøgelser og -rådgivning for offshore-vind fra det første projekt i 1990. Siden har Geo været involveret i mere end 50 offshore-vindprojekter i det nordeuropæiske område.

De undersøgelsesmetoder, som Geo har udviklet og taget i brug, er førende på flere områder. I samarbejde med Iberdrola fik Geo udviklet og introduceret en unik boremetode på Wikinger-projektet, der gør det muligt af bore og udtage kerneprøver af meget høj kvalitet. En metode, som hidtil kun er brugt på landprojekter. Det er netop kombinationen af Geos borekerner, øvrige data samt meget omfattende laboratorieprogram, som gjorde os i stand til at formidle detaljeret viden om havbundens egenskaber til Iberdrola. Resultaterne fra undersøgelsen bruges i dag til det videre designarbejde for at optimere hver enkelt vindmølle.

 

Pedro Barbosa, Senior Geotechnical Engineer, Iberdrola udtaler følgende om Geo's rolle på projektet:

"Geo har opfyldt alle kontraktuelle og tekniske forpligtelser i endnu en betydningsfuld milepæl for Wikinger Offshorevindmøllepark-projektet." 

 

Derfor blev Geo valgt som partner

  • Innovativt bore- og prøvetagningsudstyr der kan optimeres løbende til skiftende bundforhold.
  • Samlet in-house leverance fra feltundersøgelser til laboratorieforsøg og rådgivning.
  • Åben og løsningsorienteret tilgang til tekniske udfordringer under projektet.

 

Specialer der blev brugt på projektet
Offshore-undersøgelser , Laboratorieforsøg og Rådgivning

Vil du vide mere?