FED JORD GIVER UDFORDRINGER I AARHUS

Byggerierne i mange danske byer har i de senere år skiftet karakter. Der bygges højere og højere, og ofte med dybe kældre i flere etager. Dybe byggegruber og grundvandssænkninger følger med. Disse udfordringer deler byggerierne i hele landet, men i nogle af vores byer udfordres byggerier yderligere af plastisk ler, og det har konsekvenser for byggeomkostningerne.


Kort om projektet

UDFORDRENDE LER

Mange steder rundt i Danmark transformeres utidssvarende by- og havneområder til nye, spændende beboelses- og forretningskvarterer. Det er godt for livet i byerne - og både borgere, turister og erhvervsliv nyder godt af, at der kommer fornyet liv til halvdøde områder. Dette sker også i Aarhus, hvor man gennem længere tid har været i gang med flere store og spektakulære byggeprojekter – særligt på De Bynære Havnearealer.

I forhold til mange af Danmarks øvrige havneområder, adskiller Aarhus Havn og også Aarhus Centrum sig ved at have en undergrund, der hovedsageligt består af udfordrende, plastisk ler.

Leret har relativt ugunstige styrke- og deformationsegenskaber på grund af dets formidable evne til at optage og afgive vand. Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at leret deformerer meget og ligefrem kan hæve fundamenter og gulvkonstruktioner, hvilket kan medføre bygningsskader, hvis ikke konstruktionerne designes og udføres rigtigt.

Plastisk ler betyder også noget for funderingsforholdene andre steder i Aarhus og i andre danske byer som f.eks. Skive, Randers, Vejle, Middelfart og Fredericia, hvor leret på tilsvarende måde kan komplicere byggerier.

Fun fact

142 m

Tårnet ved Lighthouse* er planlagt med 142 meters højde og kan blive Danmarks højeste bygning.

Vidste du

Vidste du, at plastisk ler er meget fedt? Det er ikke et udtryk for, hvor lækker jorden er, men et teknisk udtryk for lerets evne til at optage og afgive vand.

Vidste du

Vidste du, at Aarhus er én af Danmarks ældste byer? Byen fik købstadsrettigheder i 1441, men kan spores helt tilbage til 700-tallet.

Fun fact

Rekord !

Geo udførte i sommeren 2014 et rekorddybt CPT-forsøg på 120 m i Aarhus Havn. Det er den dybeste CPT Geo har udført kontinuerligt.

Fun fact

Aa eller Å?

Aarhus blev, frem til retskrivningsreformen i 1948, skrevet med dobbelt-a. Med reformen blev bolle-å indført og Aarhus skulle nu skrives med bolle-å. Den 1. januar 2011 skiftede byen dog officielt tilbage til Aarhus og dobbelt-a.

Geo's rolle i projektet

GENNEMTÆNKTE LØSNINGER PÅ PLASTISK LER

Geo er involveret i mange af byggeprojekterne på Aarhus Havn – og i Aarhus midtby i øvrigt - hvor der er brug for gennemtænkte funderingsløsninger for at minimere risici og økonomi i projekterne.

  • Højhusprojektet, Lighthouse* sigter mod at blive Danmarks højeste bygning. Jordbunden og funderingen af den højeste del af byggeriet giver særligt store udfordringer. Geo har i forbindelse med forundersøgelserne udført en række CPT og boringer til meget stor dybde – og herunder i geoteknisk sammenhæng sat en lokal rekord med en 120 m dyb geoteknisk boring og 3 tilsvarende dybe CPT.

  • Aarhus, tegnet af BIG, er et af de mange højprofilerede byggerier på De Bynære Havnearealer. Geo udfører geotekniske og miljøtekniske undersøgelser samt tilhørende rådgivning/design ved fundering på plastisk ler for byggeriet, der opføres af Kilden & Mortensen.

  • Havneholmen, med sine 400 lejeboliger opføres for Pensam og TopDanmark. Geo udfører de geotekniske og miljøtekniske undersøgelser for NCC Construction A/S, samt rådgiver ved design og udførelse.

  • På Isbjerget - et af de andre signaturprojekter på den nye havnefront – har Geo ligeledes for NCC Construction A/S deltaget med forundersøgelser og rådgivning/design i forbindelse med bl.a. funderingsløsninger.

  • Geo har været og er involveret i andre markante bebyggelser i Aarhus, f.eks. Z-Huset, SHiP, Kvarterspladsen, Pakhusene, Frederiks Plads og Ceres.

Specialer der blev brugt på projektet
Geoteknisk Rådgivning – Onshore , Boreteknik
Lighthouse_presse_birdview_500x420.jpg

Vil du vide mere?