Geoteknisk Rådgivning - Onshore

I Geo udfører vi geotekniske undersøgelser til at bestemme jord og bjergarters egenskaber således, at vi kan rådgive om funderingsløsninger ifm. bygge- eller anlægsprojekter. Der er ikke to bygge- eller anlægsprojekter der er ens. Derfor skræddersyer Geo, på baggrund af feltundersøgelser og laboratorieforsøg, helt unikke rådgivningsløsninger til ethvert projekt.