Geoteknisk Rådgivning - Offshore

I Geo arbejder vi med geotekniske aspekter forbundet med alle former for offshore konstruktioner – såvel midlertidige som permanente.