Kontakt os hvis du vil høre mere


GeoTizer

GeoTizer udfører såkaldt ”dyb digitalisering”. Det betyder, at GeoTizer løfter informationer ud af scannede boreprofiler i PDF-format og tilgængeliggør dem direkte i et relevant databasesystem.

GeoTizer er en service som udbydes til alle rådgivere, entreprenører og bygherrer, som ligger inde med papir eller skannede versioner af boreprofiler, men som ønsker at få løftet informationerne over i en database, så der kan arbejdes digitalt med data.

 

Overordnet dækker GeoTizer følgende fem trin i digitaliseringsprocessen:

GeoTizer_opdateret.png

1) Georeferering af situationsplaner og boringer.

De scannede historiske situationsplaner sammenholdes med relevant kortmateriale, og hver enkelt boring stedfæstes nøje og tildeles samtidig en kvalitetsfaktor for georefereringen.

 

2) Prøvebeskrivelse.

Da boringen i sin tid blev lavet, blev der for hver enkelt jordprøve foretaget en udførlig geologisk prøvebedømmelse, som er registreret direkte på boreprofilet. Den geologiske prøvebedømmelse omfatter beskrivelse af jordartstypen, karakteristika, alder og miljø og digitaliseres i GeoTizer ved hjælp af Geo’s egenudviklede webapplikation, GeoBoard.

 

3) Forsøgsresultater.

Der er desuden foretaget en række klassifikationsforsøg på udvalgte prøver i laboratoriet samt in situ under selve borearbejdet. Det drejer sig om målinger af vandindhold, rumvægt, forskydningsstyrker, poretal, plasticitetsgrænser samt adskillige andre målingstyper. Resultaterne er plottet i et diagram direkte på boreprofilet og kurver over de forskellige geotekniske samt miljøtekniske parametre er optegnet.  

 

4) Attributter.

Ligeledes er en række andre parametre registreret på boreprofilerne, såsom information om filtre og filtersætning, vandspejlsmålinger, funderingsunderkant (FUK), overside af bæredygtige lag (OSBL), afrømningsniveau for gulve (AFRN) osv., samt værdifulde kommentarer om undergrunden.

 

5) Kvalitetssikring.

De digitaliserede boreprofiler gennemgår en omfattende kvalitetskontrol inden de tilgængeliggøres i databasesystemet. Derfor kan Geo garantere, at standarden af de historiske digitaliserede data lever op til det høje kvalitetsniveau, som Geo’s øvrige data besidder.