Kontakt os hvis du vil høre mere


Få adgang til GeoAtlas

 

Kunder og samarbejdspartnere på GeoAtlas Live:

 

2020-03-23 Kunder og samarbejdspartnere GeoAtlas Live.PNG

 

 

Der gives adgang til GeoAtlas API og GeoAtlas Live på tre licensniveauer. Der er altid tale om fuld adgang for hele organisationen, og ikke blot en afgrænset brugergruppe.

 

GeoAtlas Live abonnementstyper.png

 

Basic:

Her får du adgang til de basale services, og får en effektiv visualisering af Jupiterdatabasen. Desuden kan du se, hvor Geo har boringer. Som baggrund i profilerne anvendes såvel Geo’s egne geologiske modeller, samt modeller fra ”Modeldatabasen”.

Enterprise:

Her får du adgang til alle data i webservices. Du får en effektiv visualisering af Jupiterdatabasen og du kan se hovedbetegnelser, filter og pejling fra Geo’s egen database. Som baggrund i profilerne anvendes såvel Geo’s egne geologiske modeller, samt modeller fra ”Modeldatabasen”. Desuden kan der integreres grundvandspotentialer i kortet, det geologiske profil og i den virtuelle boring. Enterprise inkluderer 5 timers rådgivning og konsultation med en fagperson.

Scientific:

Hvis du er projektpartner med Geo, kan du få adgang til Scientific. Med adgang til Scientific har du fuld adgang til vores historiske arkiv, og historiske boreprofiler kan gennemgå ”dyb digitalisering” ved hjælp af vores applikation GeoTizer. Adgangen til Scientific gives ud fra en individuel vurdering og kræver et tæt samarbejde mellem projektpartneren og Geo.

 

Vores onlineløsning er under konstant udvikling, og ovenstående oversigt udvikler sig løbende.