Geodata & Subsurface Models

Geo’s afdeling for Geodata & Subsurface Models udbyder og drifter Geo’s unikke data-delingsplatform, GeoAtlas Live, og tilbyder desuden rådgivning, GIS- og dataanalyser, digitalisering af historiske boringer og 3D modellering af undergrunden.

Geo’s omfattende arkiv indeholder mere end 300.000 geologiske boreprofiler og tilhørende undersøgelser.