Kontakt os hvis du vil høre mere


Rådgivning, GIS og dataanalyser

Når nye projekter skal udføres eller eksisterende anlæg skal opgraderes er det vigtigt at kende de forhold der er gældende i undergrunden.

Geo er eksperter i dette, og i vores modellerings- og geodataafdeling arbejder vi med den digitale understøtning af sådanne projekter.

  • Vi udfører arkivundersøgelser hvor eksisterende historisk viden fra vores omfattende arkiv inddrages og kobles med nye kortlægninger og undersøgelser fra andre kilder. Undersøgelser kan anvendes før projektstart, og løbende opdateres i projektforløb.

  • Vi digitaliserer alle former for historiske data knyttet til terrænforhold og undergrund, og indarbejder de digitale data i nye analyser. Vores speciale er digitalisering af geotekniske projekter med boringer som håndteres med vores digitaliseringsplatform GeoTizer, men vi digitaliserer også historiske kortmaterialer, geofysiske undersøgelser, hydrologiske forsøg, kornstørrelsesforsøg osv.

  • Med afsæt i nye og historiske data udfører vi landets mest omfattende og avancerede analyser på baggrund af både offentlige og private data. Analyserne omfatter alt fra GIS analyser til avancerede og rumlige statistiske tilgange. Analyserne kan kobles med vores ekspertise inden for 3D lag- og voxel-modellering af forhold i undergrunden.

  • Vi arbejder med dynamiske fagkort på lokal, regional og national skala. Det kan f.eks. omfatte geologiske, hydrologiske og geotekniske forhold, hindringer i jord, udbredelse af bløde og sætningsgivende aflejringer og risikokort for terrænnært grundvand.

  • Vi er eksperter i at håndtere og koble store datamængder, og arbejder hele tiden på at forbedre vores algoritmer og rutiner f.eks. ved brug af machine learning.

  • Vi udvikler avancerede WebGIS funktioner med faglig tyngde og plugins til QGIS, f.eks. til visualisering af geologi og beregning af råstofpotentialer.