Kontakt os hvis du vil høre mere


Geo's data

Med mere end 300.000 egne boreprofiler med oplysninger om geologi og geoteknik, er Geo’s digitale arkiv Danmarks mest omfattende vidensdatabase om den danske undergrund.

Geo har systematisk indsamlet data om undergrunden siden 1943. Arkivet har mere end 300.000 boreprofiler  primært i bynære områder og langs større infrastruktur. Arkivet og samtlige rapporter er digitaliseret.

Arkivet indeholder desuden en lang række supplerende undersøgelser, som hydrauliske pumpeforsøg, pejlinger af sekundære og primære grundvandsspejl, geofysiske logs, miljøanalyser og geotekniske laboratorieforsøg. 

 

DK kort.png

 

En stor andel af vore data udstilles i GeoAtlas Live, og de resterende kan bestilles ved henvendelse.