Kontakt os hvis du vil høre mere


Geofysik og automatisering

 

VibroTruck.jpg

 

Geofysiske undersøgelser er vigtige i forbindelse med projekter på lands og til havs. Geo er ekspert i at planlæge og styre kortlægningsprojekter og behandle de geofysiske data.

  • Vi udfører arkivundersøgelser hvor geofysiske data kombineres med historiske informationer fra tidligere projekter. Geo har Danmarks mest omfattende geotekniske arkiv og landets bedste fundament for at sikre det optimale udgangspunkt. Undersøgelser udføres typisk som første del af et projektforløb, og kaldes for skrivebordstudier eller ”desktop studies”. Såfremt der er behov for digitalisering af ældre geofysiske undersøgelser er dette også en ydelse vi tilbyder.
  • Vi tilbyder teknisk bygherrerådgivning i forbindelse med indkøb, planlægning og optimal gennemførsel af geofysiske kortlægningsprojekter. Vi har stor erfaring med projekter både på lands og til havs, fra de mindre matrikel- eller fundaments-undersøgelser til de største kortlægningsprojekter der udføres i Danmark og international.
  • Vi arbejder med integrerede geologiske, geotekniske og geofysiske 3D modeller. Modellerne benyttes både on- og offshore indenfor f.eks. vindenergi, byggeri og infrastrukturprojekter.
  • De geofysiske erfaringer omfatter desuden dybe geofysiske undersøgelser op til 5,5 kilometers dybde, til brug for Geotermi og CO2 lagringer samt kortlægning af dybe saltstrukturer.
  • Geo udfører geofysisk borehulslogging i boringer inden for geoteknik, grundvandssænkning, forurening og vandforsyning.
  • Fundaments-undersøgelser med og uden magnetometer til lokalisering af jernarmering, samt georadar til lokalisering af kabler, rør og strukturer i jorden, med mere.
  • Geo har stor erfaring med monitorering af forskellige forhold som vibrationer på bygninger og konstruktioner, grundvand- og miljøforhold. Disse data indsamles typisk via. dataloggere som er forbundet til vores webløsning GeoAtlas Live (IoT). Ved udførsel af geofysiske undersøgelser kan kontinuerlig monitering i undersøgelsesperioden nogle gange være nødvendig, f.eks. hvis man arbejder i tætbefolkede urbane miljøer.
  • Geo har også specialiseret kompetence indenfor sætningskortlægning fra satellit som kan kombineres med geofysiske kortlægninger.