Kontakt os hvis du vil høre mere


GeoAtlas Live og GeoAtlas API

I GeoAtlas Live kan du se tværprofiler af undergrunden, 3D-jordartskort i vilkårlig dybde og fx foretage en virtuel boring. GeoAtlas Live anvendes af kommuner, forsyninger, regioner, stat, rådgivende ingeniører, boringsentreprenører m.fl. og benyttes til undervisningsbrug på en række universiteter og ingeniøruddannelser.

 

Links_Klippet_2017-08-31.png

 

GeoAtlas Live er en brugervenlig tilgang til analyser af undergrunden. Alt er browserbaseret og visualiseret til en høj kvalitet. Ingen installationer af specialistsystemer er nødvendigt. Der er mulighed for at trække på Geo’s omfattende data- og modelgrundlag, men der er også mulighed for at lægge egne data og modeller ind, eller en kombination af disse.  

GEOATLAS API 2.JPG

Geo udstiller de data og geologiske modeller der vises i GeoAtlas Live som et API. API’et består af en række data-services som giver mulighed for at integrere GeoAtlas-værktøjerne direkte ind i din organisations eksisterende fagsystem eller webgis, således at data og værktøjer fra GeoAtlas Live kan kobles med jeres egne datasæt. Licens til GeoAtlas Live inkluderer adgang til GeoAtlas API.

Du kan kontakte os for at få adgang til vort API. Geo bistår med råd og vejledning vedrørende implementering og sikrer en stram versionsstyring af GeoAtlas API.

Dokumentation
Specifikt til udviklere har vi lavet en mere intensiv dokumentationsside, som forklarer de web-services der udstilles via GeoAtlas API.

Se yderligere dokumentation