Kontakt os hvis du vil høre mere


Digitalisering med GeoTizer

GeoTizer har til formål at løfte relevante informationer ud af scannede boreprofiler og tilgængeliggøre dem direkte i databasesystemer. GeoTizer konverterer således borearkiver med historiske data fra pdf-format til nyt digitalt databaseformat hvor geologien bliver 100% digital, og dermed kan anvendes og vises i webløsninger, fx GeoAtlas Live.

 

GeoTizer udfører såkaldt ”dyb digitalisering”. Det betyder, at GeoTizer løfter informationer ud af scannede boreprofiler og tilgængeliggør dem direkte i et relevant databasesystem.

 

HistoriskBoreprofil.png

 

GeoTizer er en service som udbydes til alle rådgivere, entreprenører og bygherrer, som ligger inde med papir eller skannede versioner af boreprofiler, men som ønsker at få løftet informationerne over i en database, så der kan arbejdes digitalt med data.

Overordnet dækker GeoTizer følgende trin i digitaliseringsprocessen:

 

Geotizer_Workflow_infographic_V3.png

 • Tagging af sagsmateriale
  Alt tilgængeligt sagsmateriale overskueliggøres direkte i GeoTizer, hvorefter boreprofiler og lokalitetsplaner markeres. Sider med diverse analyser, skitser, pejleserier, avancerede forsøg mm. tildeles tags til efterfølgende fremsøgning i databasen.

 • Georeferering af situationsplaner og boringer
  De scannede historiske situationsplaner sammenholdes med relevant kortmateriale, og hver enkelt boring stedfæstes nøje og tildeles samtidig en kvalitetsfaktor for georefereringen.

 • Prøvebeskrivelse
  Da boringen i sin tid blev lavet, blev der for hver enkelt jordprøve foretaget en udførlig geologisk prøvebedømmelse, som er registreret direkte på boreprofilet. Den geologiske prøvebedømmelse omfatter beskrivelse af jordartstypen, karakteristika, alder og miljø og digitaliseres i GeoTizer ved hjælp af Geo’s egenudviklede webapplikation, Geoboard.

 • Forsøgsresultater
  Der er desuden foretaget en række klassifikationsforsøg på udvalgte prøver i laboratoriet samt in situ under selve borearbejdet. Det drejer sig om målinger af vandindhold, PID, rumvægt, forskydningsstyrker, poretal, plasticitetsgrænser samt adskillige andre målingstyper. Resultaterne er plottet i et diagram direkte på boreprofilet og kurver over de forskellige geotekniske samt miljøtekniske parametre er optegnet.

 • Attributter
  Ligeledes er en række andre parametre registreret på boreprofilerne, såsom information om filtre og filtersætning, vandspejlsmålinger, funderingsunderkant (FUK), overside af bæredygtige lag (OSBL), afrømningsniveau for gulve (AFRN) osv., samt værdifulde kommentarer om undergrunden.

 • Kvalitetskontrol
  De digitaliserede boreprofiler gennemgår en omfattende kvalitetskontrol inden de tilgængeliggøres i databasesystemet. Derfor kan Geo garantere, at standarden af de historiske digitaliserede data lever op til det høje kvalitetsniveau, som Geo’s øvrige data besidder.