Kontakt os hvis du vil høre mere


3D-modellering af undergrunden

Modellering.JPG

 

Geo har fokuseret på 3D-modellering i mange år, og vi udfører modellering af undergrunden fx i forbindelse med store havvindmølleprojekter og større bygge- og infrastrukturprojekter, men også i mere lokal skala i forbindelse grundvandsundersøgelser, klimatilpasninger, råstofanalyser og jordforurening.

 

 

Modellering oversigt

 

Vores geologiske model opstilles digitalt i specialiserede 3D programmer og involverer en rumlig opbygning af geologiske enheder som f.eks. kalk, smeltevandssand og moræneler. I Geo udfører vi både lag- og voxelmodeller, og modellerer oftest i en opløsning af 25 x 25 meter i bynære områder og 100 x 100 meter i det åbne land og offshore. I enkelte tilfælde arbejder vi også med meget detaljerede modeller på ned til 1 x 1 meter, hovedsagligt i havneområder og byområder.

 

 

Model 2_modellering.png

MODELDOKUMENTATION

Geo opbygger og udbygger løbende egne geologiske modeller for hele landet.

Se nedenstående links for kortfattet dokumentation af disse, bemærk at sproget kan være engelsk da vi ofte arbejder med både danske og internationale kunder.