Boreteknik

I Geo lægger vi vægt på at kunne udføre alle typer boringer i høj kvalitet – selv under vanskelige forhold. Det er en mærkesag at planlægge, udføre og udbygge boringerne, så der opnås bedst mulige og entydige resultater. Derfor tilpasser vi boremetoden nøje til formålet med boringen og de geologiske forhold på stedet, så der ikke sker forurening af grundvandet hverken under borearbejdet eller efterfølgende.