I KINA MED MILJØOPRENSNING OG MILJØUDDANNELSE

I Kina eksploderer urbaniseringen og gamle forurenede industrigrunde rømmes for at gøre plads til beboelse.

 

 

 

 


Kort om projektet

I KINA MED MILJØOPRENSNING OG MILJØUDDANNELSE

I Kina eksploderer urbaniseringen og gamle forurenede industrigrunde rømmes for at gøre plads til beboelse. Urbanisering skaber et stigende behov for undersøgelse og forståelse af miljørelaterede problematikker i undergrunden. Wuxi er, med sine 7 millioner indbyggere, en af Kinas storbyer. Her arbejder Geo på et miljøprojekt, hvor vi undersøger og afgrænser forurenet jord og grundvand, som følge af aktiviteter på et tidligere koksværk.

 

Det handler også om relationer.

Kina er et 'relations-samfund', hvor man ikke laver forretninger med firmaer eller personer, som man ikke kender og har tillid til. Kommunerne: Ballerup, Egedal og Frederikssund (’Bycirklen’) har siden 2007 været i tæt samarbejde med den kinesiske storby Wuxi. ’Bycirklen’ har, med deres store forarbejde og gode relationer til bystyret i Wuxi, været en drivende kraft bag Geo’s samarbejde med Wuxi.

Fun fact

7 Mio.

I Wuxi bor der 7 millioner mennesker på et areal der er ca. 2,5 gange større end Lolland Falster.

Vidste du

Den kinesiske regering har afsat 600 milliarder kroner til oprensning af forurenede grunde over 5 år.

Vidste du

At i Kina bliver der bygget en ny skyskraber hver 5. dag året rundt?

Fun fact

300 Mio.

300 millioner mennesker er rykket fra arbejderklassen til middelklassen og dette har øget efterspørgslen på boliger.

Fun fact

700 Mio.

Eksperter estimerer, at næsten 700 mio. kinesere kun har adgang til forurenet drikkevand.

Geo's rolle i projektet

CO-CREATION, INTERNATIONALT SAMARBEJDE & SHARED KNOWLEDGE

En stor del af Geo’s ekspertise handler om at dele viden, og i dag er det mere aktuelt end nogensinde. Vi tror på, at den mangeårige erfaring og viden om miljøteknologi, samt om jord- og grundvandsforhold som vi ligger inde med, skal komme flest mulige til gavn. Vi tror også på, at det i den forbindelse er vigtigt med mangeartede samarbejder, som f.eks. det vi nu har med bystyret i Wuxi – godt hjulpet på vej af ’Bycirklen’ samt det danske konsulat i Beijing.

Geo arbejder fortsat på miljøundersøgelserne i Wuxi og en af ingredienserne på vejen mod succes er, at vi deler vores viden og løsninger med kineserne ved hjælp af internationalt samarbejde. Miljøprojektet er nået ind i sin anden fase, hvor vi med forureningsundersøgelser og risikovurderinger skal afdække omfanget af forureningen og derefter fremkomme med en plan for en optimal miljøoprensning af grunden. Undervejs har vi haft kinesiske ingeniører og universitetsstuderende til at kigge os over skulderen, således at de bliver delagtiggjort i vores viden og metoder. En del af vores løsning handler derfor også om en uddannelsesplan til kineserne, således at de kan blive dygtigere til både miljøteknologi og projektstyring.

I Danmark har vi i mere end 30 år arbejdet med løsninger af miljøproblemer, som kan tage hånd om vores værdifulde jord og grundvand og dermed vores sundhed. Den viden bruger Geo nu i Kina. Set med globale briller er der ikke tid til at vente på, at Kina gør egne erfaringer. Vi må i stedet hjælpes ad og dele erfaringer og metoder med Kina så fremtidens generationer kan leve i et samarbejde om en sundere verden.

 

Derfor blev Geo valgt som partner:

 

Citat Anders Agger, Kommunaldirektør i Ballerup kommune:

”Da der opstod en mulighed for at præsentere dansk ekspertise inden for jordoprensning for kinesiske myndigheder og udviklingsselskaber, var Geo meget hurtige til at se forretningsmulighederne og aktivt indgå i et tæt samarbejde om at realisere pilotprojektet i Wuxi. ”

 

Tre forhold har været centrale for, at det har kunnet lykkes:

  • Geo har fra starten været strategisk afklaret i forhold til at investere tid i opbygning af et nyt marked. Firmaet agerede meget hurtigt og fleksibelt fra start, da muligheden bød sig.
  • Geo har meget dygtige og erfarne medarbejdere, som gør firmaet til en yderst kompetent samarbejdspartner. Både ift. myndigheder og andre private virksomheder.
  • Der har været meget høj kvalitet og effektivitet i både forberedelse og udførelse. Geo viser konkret, at virksomheden er blandt de førende i verden inden for jordoprensning.

Specialer der blev brugt på projektet
Risikovurderinger , Oprensning af forurening , Undersøgelser og vurderinger af forurening
Wuxi coking plant phase 1 929_slider.jpg

Vil du vide mere?