GEO I NYT OLIEEVENTYR

Danmark har mulighed for at være selvforsynende med energi årtier fremover, hvis det er muligt, at udnytte de meget store olie- og gasforekomster, der stadig findes dybt under havbunden. Hidtil har det været for dyrt og kompliceret at udvinde på stor dybde, så der kræves ny teknologi, før det bliver muligt. Projektets succes kan dramatisk ændre Danmarks energiforsyning.


Kort om projektet

NEXTOIL

Forskere fra DTU besluttede, sammen med DONG Energy, Maersk Oil og Geo, at etablere NEXTOIL projektet, støttet af Højteknologifonden. Nextoil står for ”New Extreme Oil and Gas in the North Sea”, og ambitionen er at etablere ny viden, som gør det muligt at producere olie og gas under højt tryk og temperaturer. Denne unikke know-how kan også anvendes uden for Danmarks grænser. Projektet har et samlet budget på 34 mio. kr. og løber fra 2013-2015.

 

Større dybder og større tryk.

Udfordringen med den store dybde er, at trykket kommer op på 1000 atm eller mere, og temperaturen er mindst 160 grader. Derved bliver det så dyrt og kompliceret at udvinde ressourcerne, at det indtil i dag har været anset for en meget vanskelig eller umulig opgave. Projektets ambition er at tilvejebringe ny viden og udvikle nye modeller, som vil være med til at gøre det muligt at indvinde olie og gas under disse forhold.

Vi er begejstrede for den opbakning, vi har fået fra Højteknologifonden og industrien med denne bevilling. Ud over muligheden for at kunne styrke Danmarks økonomi betragteligt i mange år fremover, vil NextOil-initiativet oparbejde en unik know-how inden for sikker High Pressure – High Temperature udvinding. Vi får nu en stærk facilitet, som bliver helt central i de kommende års globale udvikling inden for olie og gasudvinding,” fortæller Professor Erling Stenby, leder af Center for Energiressourcer (CERE) på DTU.

Fun fact

1.000 atm

Så stort er trykket nede i oliefeltet. Trykket i en almindelig haveslange er 2 atm.

Vidste du

At olie gemmer sig i kalk? En kalkborekerne indeholder mellem 30-50 % olie.

Vidste du

At Geo håndterer alle størrelser borekerner? Borekernerne kan således spænde fra 1 cm i diameter til 1 meter i diameter.

Fun fact

25 tons

I Geo's laboratorium udfører vi trykforsøg på kalk, med op til 25 tons belastning. Det svarer til 223.214 gange vægten af en iPhone 5.

Fun fact

200 grader

I Geo's laboratorium udsættes borekerner fra 2-3 kilometers dybde for laboratorieforsøg med en varmepåvirkning på mellem 100-200 grader celsius. Det gør vi, for at undersøge bjergarten under realistiske reservoirbetingelser.

Geo's rolle i projektet

UNIK VIDEN OG INNOVATION

Geo har i projektet været ansvarlig for at bygge og afprøve forsøgsudstyr, som kan teste kalkprøver ved de ekstreme tryk (1.000 atmosfære) og høj temperatur (>200 grader). Ved så ekstreme betingelser er kalkens opførsel markant anderledes, og der findes i dag meget få data og meget få laboratorier, som kan teste under disse betingelser. For at kunne planlægge, bore og producere rentabelt og sikkert fra oliebrønde i stor dybde, er det af afgørende betydning, at have gode data.

Subsurface Teamleader Morten Stage fra Maersk Oil understreger de samfundsmæssige og miljømæssige gevinster ved det nye projekt:

” Nordsøen er stadig rig på ressourcer, og vi skal nu til at tage fat på de olie- og gasforekomster som er mere vanskelige at producere. Dette forskningsprojekt kan yde et væsentligt bidrag til sikkerheden for miljøet, vores folk i produktionen og det omgivende samfund, så man sikkert og effektivt kan indvinde den resterende mængde olie.”

 

Derfor blev Geo valgt som partner:

  • Unik teknisk viden om kalk.
  • Bjergartsmekanik.
  • Know-how og innovative løsninger i konstruktionsfasen.
  • Mangeårigt samarbejde med DTU (Danmarks Tekniske Højskole), DONG og Maersk Oil.

 

Specialer der blev brugt på projektet
Laboratorieforsøg og Rådgivning
Borerig mærsk 410x371.jpg

Vil du vide mere?