Byrummet under Rådhuspladsen

Københavns Museum, Alexandra Instituttet og Geo er i gang med at opbygge digitale modeller af området omkring Rådhuspladsen i København, over og under jordoverfladen, i forskellige tidsperioder. Afsættet er den fælles viden opsamlet i historiske arkæologiske registreringer, kortmaterialer og geotekniske data. Formålet er at genskabe den historiske by for borgere i en digital udgave.

02-05-2023

Byrummet under Rådhuspladsen

Byrummet under Rådhuspladsen

Københavns Museum, Alexandra Instituttet og Geo er i gang med at opbygge digitale modeller af området omkring Rådhuspladsen i København, over og under jordoverfladen, i forskellige tidsperioder. Afsættet er den fælles viden opsamlet i historiske arkæologiske registreringer, kortmaterialer og geotekniske data. Formålet er at genskabe den historiske by for borgere i en digital udgave.

Resultaterne af projektet vil blive formidlet via Københavns Stadsarkivs populære hjemmeside kbhbilleder.dk, på Københavns Museums udstilling via en skærm samt i byrummet med en webløsning som kan tilgås via. mobiltelefon.

I Geo er vi begyndt med digitalisering af alt kendt geoteknisk viden inden for projektområdet. Dette anvendes til opbygning af det historiske terræn og lokalisering af landskabstyper. Geotekniske data kan være en meget vigtig kilde til denne forståelse.

Samtidig arbejdes der med at opbygge de digitale rammer for modellering af fire tidsskridt:

  • Tidlig forhistorie (ca. 4000 f.v.t.)
  • Tidlig Middelalder (ca. 1050)
  • Renæssancen (ca. 1600)
  • Tidlig Enevælde (ca. 1750)

De digitale rammer omfatter topografi, voldgrave, fæstningsværker, bygninger, landskabsformer og stisystemer/veje. Alt registreres digitalt i 3D i et såkaldt BIM setup. BIM står for Bygnings Informations Modellering og er meget anvendt inden for byggeri- og infrastrukturprojekter.

Da vi arbejder med BIM i kombination med arkæologiske og geotekniske data over flere tidsperioder, kan arbejdet betegnes som historiske GeoBIM modeller, men med den ekstra dimension at tiden også håndteres. Dette kaldes modelteknisk for en 4D modellering.

Tilgangen og de kombinerede datakilder har stort potentiale til at udvikle det digitale krydsfelt mellem fagområderne Arkæologi, Geologi og Geoteknik. Fagområder som har langt mere at lære af hinanden end man umiddelbart skulle tro.

Tak til Dronning Margrethe II’s Arkæologiske Fond, Augustinus Fonden og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond for at støtte op om det omfattende arbejde, og tro på den anderledes tilgang. Vi er godt i gang.

Læs mere i Københavns Museums eget nyhedsbrev her. (PDF, åbner i nyt vindue)   

Rådhusplads m volde 3D.png

Københavns gamle volde ovenpå luftfoto