GeoAtlas Study samarbejde

En ny læringsplatform til ungdomsuddannelserne bringer tusindvis af geologiske og geografiske data i spil og målretter naturgeografiundervisningen. Det vil i sidste ende give en bedre oplevelse af naturgeografi og geologi, samt øge interessen for STEM-fagene generelt, så vi forhåbentlig får uddannet flere ingeniører, geofagsfolk og forskere som kan hjælpe os ud af kriserne.

08-12-2022

GeoAtlas Study samarbejde

De globale problemstillinger inden for nutidens og fremtidens klima- og energikriser, har brug for flere forskere og handlekraftige problemløsere. Men for at dette kan lade sig gøre, skal unges interesse inden for naturvidenskab, og herunder geoscience fagene, vækkes. Geo så, at de ved at udvikle en undervisningsplatform til de danske ungdoms- og gymnasieuddannelser, kunne hjælpe til at gøre naturgeografi-faget mere levende og spændende for den enkelte elev.

Foruden nem adgang til data er teknologivalget moderne og suppleret med yderligere information og funktionalitet. Geo står, med finasiering fra Novo Nordisk Fonden, bag initiativet, der nu skal bruges til at gøre geografiundervisningen i gymnasierne mere levende og i sidste ende skabe mere interesse for den vigtige faglige viden.

”Når vi nu har adgang til så mange offentlige kilder med data om alle mulige samfunds- og infrastrukturforhold, så er det oplagt at koble disse data med digital viden om undergrunden. Herved opnås en forståelse for lokale projekters projekteringsforhold - og udfordringer. Det er netop den del som Geo er dygtig til. Herved kan vi forhåbentlig vække en interesse for geoscience fagene i Danmark. Håbet er, at der uddannes flere geologer med ingeniør egenskaber og ingeniører med geologisk stærk viden. En unik fagkompetence som kan hjælpe med at accelerere den grønne omstilling" siger Mads Robenhagen Mølgaard, Afdelingsleder, Geo.

Se en film om samarbejdet med Alexandra Instituttet her.

 

Kort om GeoAtlas Study

GeoAtlas Study er gratis tilgængelig for alle landets ungdomsuddannelser. Undervisningsplatformen bygger på offentlige data, samt data og services fra Geos egne arkivsystemer. De udviklede undervisningsscenarier omhandler opgaver inden for temaerne Geologi og Istider, Miljøbeskyttelse, Energi og Den Grønne Omstilling samt Klima. Her kan eleverne udforske nutidige problemstillinger i både deres lokalområde og på tværs af landet. Ligeledes giver det integrerede fagleksikon GeoPedia elever og lærere mulighed for at opnå yderligere viden i form af faglige artikler. GeoAtlas Study er en legeplads for naturvidenskabsinteresserede og en god grobund for, at få flere til at interessere sig for geoscience.

Som gymnasium og gymnasielærer kan man skrive til data@geo.dk og få adgang til GeoAtlas Study, samt få tilsendt en kort brugervejledning og de udviklede undervisningsscenarier.

 

GeoAtlasStudyNyhed.PNG

GeoAtlas Study