GeoAtlas Study giver unge adgang til den danske undergrund

Undervisningsplatformen GeoAtlas Study, tilbydes frit til landets ungdomsuddannelser. Her kan elever arbejde med professionelle data om undergrundsforhold og lære om den store betydning og relevans som geofagene har inden for den grønne omstilling.

01-09-2022

GeoAtlas Study giver unge adgang til den danske undergrund

Af Caroline Frank Nielsen

LinkedInDel på LinkedIn

Undervisningsplatformen GeoAtlas Study giver landets gymnasie, HTX og HF elever mulighed for, at arbejde med professionelle data og fagkort, så de kan blive inspireret til at være en del af fremtidens klima- og energidagsorden. Platformen tager udgangspunkt i den geologiske og ingeniørgeologiske virkelighed som fagfolk møder i deres daglige arbejde. Undervisningsløsningen er et unikt indblik i datagrundlag, modeller, fagkort og metoder som hver dag benyttes til at omsætte tanker til handling hos landets rådgivere, bygherrer og planlæggere. 

Havvindmøller_format_1_3.PNG

Stigende havniveau, grundvandsforurening, energikrise med ønske om mere vindkraft. Nutidens klima-, energi- og miljøproblemstillinger bliver flere, mere komplekse og større. Gymnasieelever kender allerede problematikkerne, men nu kan de frit arbejde interaktivt med professionelle data i den terrænære og dybere danske undergrund, i undervisningsplatformen GeoAtlas Study.

Geo har de seneste to år i samarbejde med en lang række organisationer, og med støtte fra Novo Nordisk Fonden, udviklet GeoAtlas Study som frit kan bruges af alle landets ungdomsuddannelser. Samarbejdspartnerne har været Alexandra Instituttet, Geopark Vestjylland, gymnasielærere fra Lemvig og Lyngby Gymnasium og Carlo S. Sørensen, samt undervisningsministeriet, som har bidraget med IT udvikling, faglighed, undervisningsmaterialer og forankring af platformen.

GeoAtlas Study giver eleverne mulighed for aktivt at arbejde med en række værtøjer som f.eks. profilsnit i kombination med data, modeller og fagkort som benyttes af professionelle. Herigennem kan eleverne bl.a. undersøge deres lokalområde for eventuel forurening, regnvandsophobning, grundvandsstrømning og selv planlægge fundering af havvindmølleparker. Og forhåbentligt blive inspireret til at påvirke fremtidens klima- og energidagsorden.

 

Hvis du ønsker at høre mere, skriv til Caroline Frank Nielsen, cfn@geo.dk, og kender du en gymnasielærer som kunne være interesseret i GeoAtlas Study, så send endelig nyheden og kontakt videre til dem.

Hovedopholdlinje+tværprofil_stort_billede.PNG

Tværprofil