Geo undersøger for PFAS forurening

PFAS er under mistanke for at kunne føre til bl.a. cancer og påvirke immunforsvaret og fertiliteten. Vi finder PFAS/PFOS på rigtig mange ejendomme, og arbejdet med at undersøge potentielt forurenede grunde for PFAS er kun lige begyndt.

21-09-2022

GEO UNDERSØGER 27 BRANDØVELSESPLADSER FOR PFAS

Af Johanne Aaberg Andersen

LinkedInDel på LinkedIn

Geo udfører forureningsundersøgelser for PFAS stoffer (perfluoroalkylstoffer) på foreløbig 27 brandøvelsespladser i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Undersøgelserne udføres for regionerne og er en del af den offentlige indsats. Ud over på brandøvelsespladser undersøges der for PFAS på mange andre ejendomme, hvor der i forvejen undersøges for bl.a. chlorerede opløsningsmidler og oliestoffer.

Geo udfører desuden undersøgelser for PFAS for private bygherrer.

På ejendomme hvor der tidligere har været fx brandstationer eller militære brandøvelsespladser, hvor der har været brugt brandskum til brandslukning, er der risiko for at PFAS i brandskummet har forurenet jord og grundvand med PFAS.

Undersøgelserne udføres på baggrund af historiske oplysninger om, hvor PFAS skum kan have været anvendt eller opbevaret. På baggrund af de historiske oplysninger udføres filtersatte boringer, og der udtages jord og vandprøver fra boringerne. Hvis der er overfladevand i form af søer eller vandløb i nærheden, undersøges disse også.

Prøverne analyseres for bl.a. PFAS stoffer og der laves risikovurderinger der vurderer risikoen for mennesker, miljø, overfladevand og grundvand.

PFAS.jpg (2)

Brandøvelse