Geo deltager i et nyt projekt for Den Europæiske Rumorganisation (ESA)

Geo deltager i et nyt projekt støttet af European Space Agency (ESA). Projektet arbejder med satelitdata og vil give ny viden om vertikale landbevægelser, og belyse hvor meget landjorden hæver eller sætter sig lokalt.

27-01-2020

Geo er en vigtig del af et nyt dansk projekt støttet af Den Europæiske Rumorganisation (ESA)

Geo er begejstret for at være en del af et nyt ESA-støttet projekt, der vil give ny viden om vertikale landbevægelser, og belyse hvor meget landjorden hæver eller sætter sig lokalt. Projektet vil ud fra lokalt kalibrerede satellitdata muliggøre bedre risikokortlægning og stabilitetsberegninger af bygge- og infrastrukturprojekter. Dette kan f.eks. være relateret til ledningsnet under jorden og udformningen af fremtidige diger, volde og havnekonstruktioner i en fremtid med øgede klimaudfordringer fra hav og nedbør. Det er første gang ESA støtter sådan et projekt i Danmark.

Som ekspert i undergrunden, omhandler Geo’s del af projektet en undersøgelse af landbevægelserne set ud fra de geologisk og geotekniske forhold; Hvad betyder jordlagenes lokale sammensætning for de vertikale landbevægelser? Hvordan kan vi udnytte vores detaljerede viden om jordens geotekniske egenskaber til at styrke lokale risikomodeller?

De nye beregnede data, modelanalyser og risikokort vil blive let tilgængelige via Geo’s webportal GeoAtlas Live. GeoAtlas Live er Danmarks mest omfattende digitale arkiv over undergrunden.

GeoPartner skal i samarbejde med DTU Space udvikle en algoritme til at beregne de nye tidsseriedata og relatere disse til landinspektørernes fysiske nivellement af jordoverfladen.

Satellitdata til projektet stammer fra radarsatellitten Sentinel 1, som i fremtiden passerer os hver 6. dag. De nye tidsseriedata åbner for bedre monitorering og ajourføring af landjordens bevægelser. Projektet løber i 2 år og er en del af ESA’s INCUBED program.

 

Mere info:

Kim Sillemann, Adm. direktør
Tlf.: 31740200, mail: ksi@geo.dk

Mads R Mølgaard, Fagteknisk chef og Geo’s projektleder
Tlf.: 31740188, mail: mrm@geo.dk

Læs mere om GeoAtlas Live

Se GeoPartners nyhed Nye satellitdata kan revolutionere klimasikring og landmåling i Danmark

ESA projektgruppe_2.jpg

ESA projektgruppe