Stort tillykke til Carlo Sass Sørensen fra Kystdirektoratet som har modtaget Erhvervsforskerprisen 2020 for hans store arbejde indenfor kystnære klimaudfordringer

10-02-2020

Erhvervsforskerprisen 2020

Carlo Sass Sørensen fra Kystdirektoratet modtager Erhvervsforskerprisen 2020 for hans store arbejde indenfor kystnære klimaudfordringer.

For at lave de bedste analyser af fremtidige udfordringer som stigende havspejl og øget grundvandsstand er det vigtigt at hele kredsløbet inddrages, også forholdene under terræn.  

I Geo er vi stolte af at havde bidraget til Carlos arbejde med avanceret geologisk modellering, hydrologiske analyser af kystzonen og visualisering af data og modeller til en lang række interessenter i GeoAtlas Live.

Tillykke til Carlo og Kystdirektoratet for den flotte hæder!


Læs mere på www.innovationsfonden.dk/innovationsfondens-priser

Carlo Sass Sørensen.JPG

Carlo Sass Sørensen fra Kystdirektoratet modtager Erhvervsforskerprisen 2020