Revner i huse som følge af den varme sommer

Det varme vejr påvirker vores huse, og kan give anledning til sætningsskader som følge af udtørring af den jord, som husene er funderet på. Geo har mere end 50 års erfaring med rådgivning i forbindelse med fundering på udtørringsfarlig jord.

13-08-2018

Revner i huse som følge af den varme sommer

Sommeren 2018 har været ekstrem varm og tør. Det varme vejr påvirker vores huse, og kan give anledning til sætningsskader som følge af udtørring af den jord, som husene er funderet på, da nogle jordarter (de fede lere) ”skrumper” i takt med udtørring. Udtørringen sker selvsagt i varme og tørre perioder, og risikoen for revner forværres betragteligt, hvis der findes især løvfældende træer i nærheden af huset. I en bøgeskov i Risskov ved Aarhus har der over en lang årrække været udført målinger af bevægelser af jordoverfladen og i dybden, og her er bl.a. registreret sæsonmæssige bevægelser på 6 cm i en dybde på 1,3 m under terræn. Bevægelser af denne størrelse vil give anledning til markante revneskader på huse, der ikke er funderet i udtørringssikker funderingsdybde.

Udtørringssikker funderingsdybde afhænger primært af 2 ting; dels jordbundsforholdene (fundering på ler kan være kritisk, mens fundering på sand ikke er) og dels nærtstående bevoksnings art, højde og vandforbrug (løvfældende træer er mere kritiske end stedsegrønne træer). Hvis der ikke er træer i nærheden, er udtørringssikker dybde mellem 0,9 og 1,5 m under terræn afhængig af hvor ”fed” jordbunden er, mens den er 3-5 m såfremt der findes høje træer i nærheden af huset.

Denne viden er langt fra ny. Geo havde i 1965 den første sag omhandlende et hus, som blev revneskadet som følge af udtørring af jordbunden, og erfaringerne herfra og fra en lang række andre sager blev indskrevet i den funderingsnorm som udkom i 1977, og har været en del af funderingsnormerne siden da. At der på trods heraf fortsat sker skader på bygninger som følge af udtørring er derfor ekstra ærgerligt, og må tilskrives utilstrækkelig kendskab til normerne blandt byggefirmaerne og deres rådgivere, og at informationen om, at nærtstående træer er yderst kritisk for huse opført på fedt ler forsvinder i glemsel i takt med, at årene går, og haven omkring et nyopført hus vokser til.

Geo har mere end 50 års erfaring med rådgivning i forbindelse med fundering på udtørringsfarlig jord, så kontakt os endelig for en snak, hvis du er en af de mange som har oplevet, at dit hus slår revner i denne sommer.

Kontakt

Civilingeniør Torben Thorsen, tlf. 87 41 23 47, mail: trt@geo.dk

eller

Afdelingsleder Sune Sølvsten, tlf. 87 41 23 48, mail: shs@geo.dk

Revnet murværk 5.JPG

Den varme sommer kan give revner i huse