Byggeriet af Storstrømsbroen er i gang. Geo udfører geotekniske undersøgelser på havbunden.

Igangsætningen af de geotekniske undersøgelser er et synligt signal om at byggeriet af den nye Storstrømsbro er i fuld gang. Frem imod årsskiftet vil Geo foretage boringer fra tre forskellige platforme tilpasset de meget varierende vanddybder og bundforhold i den nye bros linjeføring. I baggrunden ses den gamle bro som senere skal nedrives.

18-09-2018

Byggeriet af Storstrømsbroen er i gang

Fredag den 7. september foretog Geo den første af en lang række af boringer på havbunden i Storstrømmen. Boringerne skal supplere og verificere tidligere undersøgelser således, at brodesignerne fra SBJV (Storstrøm Bridge Joint Venture) har de rigtige forudsætninger for at dimensionere den nye Storstrømsbro. Frem imod årsskiftet vil Geo foretage boringer fra tre forskellige platforme tilpasset de meget varierende vanddybder og bundforhold i broens linjeføring.

Søndag den 16. september besøgte DR flåden Explorer, som Geo lejer af CG Jensen. Flåden arbejder på det mellemdybe vand.

Se indslag fra DRs hjemmeside her.

2018-09-18 Storstrøm 2.JPG

Geo udfører geotekniske boringer i Storstrømmen