09-05-2017

Yderligere undersøgelser til Sydhavnsafgreningen

Af Geo Kommunikation

LinkedInDel på LinkedIn

Gennem de sidste tre måneder har Geo udført supplerende geotekniske undersøgelser for Sydhavns Metrolinjen. I forlængelse af disse undersøgelser udfører Geo yderligere undersøgelser til den kommende metrostation ved Ny Ellebjerg.

I forbindelse med den nye metrostation ved Ny Ellebjerg udfører Geo både dybe og korte geotekniske boringer ved den nuværende S-togsstation.

Geo’s borerigge har været i gang både langs banelegemerne, men også på baneterrænet mellem de aktive spor har én af boreriggene været på arbejde. For at undersøgelserne mellem de aktive spor overhovedet kunne gennemføres, måtte intet mindre end borerig, gravemaskine og gummiged forcere indhegningen til området, hvorfor de måtte have assistance fra en stor mobilkran til at blive hejset ind og efterfølgende ud af området. Geo’s borefolk havde det lidt nemmere, for de kunne bare benytte lågen til området.

For at togtrafikken blev forstyrret mindst muligt, blev arbejdet udført om natten.

”Det er ikke så ofte vi har projekter, hvor der skal udføres boringer mellem aktive jernbanespor, så der var anderledes udfordringer i forbindelse med projektet. Bl.a. fordi vi skulle undgå at forstyrre togtrafikken, hvorfor flytning af borerig og øvrigt udstyr måtte udføres om natten,” fortæller Jeppe Rølmer, der er seniorprojektleder i Geo.

Sydhavnslinjen bliver 4,5 km lang og vil bestå af de fem underjordiske stationer: Fisketorvet, Enghave Brygge, Sluseholmen, Mozarts Plads og Ny Ellebjerg. Den nye metrolinje forventes færdig i 2023.

 

 

_MG_3049_retouch.jpg