27-07-2017

Forundersøgelser for udvidelse af vandkraftværk i Sydgrønland

Af Geo Kommunikation

LinkedInDel på LinkedIn

Det er med ønsket om at fordoble energipotentialet for vandkraftværket Qorlortorsuaq, at Geo fra medio august til midten af september udfører forundersøgelser for en dæmning ifm. en udvidelse af vandkraftværket, som er beliggende i Sydgrønland.

Målet er et grønnere Grønland. Midlet er at nedbringe brugen af olie og udvide Grønlands vandkraftværker. Vandkraftværket Qorlortorsuaq forsyner i dag byerne Qaqortoq og Narsaq med el. I Qaqortoq bliver vandkraften desuden brugt til elvarme, hvilken den på nuværende tidspunkt ikke gør i Narsaq. Planen er også i fremtiden at bruge vandkraften til elvarme i Narsaq, hvis projektet realiseres, så begge byer forsynes med el og elvarme til en samlet befolkning på ca. 4700. Derfor undersøger Geo fra medio august til medio september jordbundsforholdene forud for en ny dæmning til vandkraftværket Qorlortorsuaq. Udvidelsen af vandkraftværket skal fordoble energiproduktionen og sikre at varmebehovet i Qaqortoq og Narsaq bliver mødt, så forbruget af olie til varmeproduktion kan mindskes.

 

Kompleks undergrund og logistik

Til undersøgelse af jordbundsforholdene hvor dæmningen planlægges vil Geo udføre geotekniske boringer i dæmningstracéet med prøveudtagning og in situ-forsøg. Boringerne filtersættes og der udføres geofysisk flowlogging og prøvepumpning i udvalgte boringer, for at kunne udlede permeabilitetskoefficienter til vurdering af jordlagenes tæthed og om der er behov for yderligere tætning.

Da der skal bores i et delvist tørt elvleje, hvor jordbundsforholdene kan være udfordrende og veksle mellem ler, silt, sand, grus, sten og endda blokke, er det afgørende at det rette boreudstyr er medbragt. Netop at medbringe det helt rette boreudstyr er én af de største udfordringer ved borearbejde i Grønland. Derudover foregår arbejdet i et svært fremkommeligt område, hvorfor logistik i sig selv er en disciplin.

 

Borerig flyves ind med helikopter

Borelokaliteten er afsides beliggende i et uvejsomt terræn, som betyder at traditionel biltransport er udelukket. Derfor sejles boreudstyret og campfaciliteter ind til en lille nærliggende havn, hvorefter det slinges med helikopter de sidste ca. 20 km ind til sitet. På grund af det svært ufremkommelige terræn etableres en camp for Geo’s medarbejdere nær borelokaliteten, så borearbejdet ikke forsinkes eller besværes af transportudfordringer og dårligt vejr. Grundet en nærliggende gletcher/indlandisen kan der opstå såkaldte fønvinde i området med vindhastigheder på op til 50 m/s, som tilføjer en ekstra dimension til udfordringerne.

Geo er rekvireret af Nukissiorfiit (Grønlands energiforsyning) i tæt samarbejde NIRAS, som er Nukissiorfiits bygherrerådgiver.

IMG_7025_retouch.jpg