06-06-2017

Carlsberg Byen kræver særlig geologisk viden

Af Geo Kommunikation

LinkedInDel på LinkedIn

Den gamle bryggergrund på Vesterbro er under udvikling. I 2024 står den nye bydel: Carlsberg Byen, færdig, men før det kan ske, ligger der et arbejde i at håndtere grundvandet i undergrunden under byggerierne og designe afstivning, så både høje tårne og dybe kælderkonstruktioner kan blive til virkelighed. Som rådgiver for Carlsberg Byen P/S hjælper Geo med dette.

I smørhullet midt i København, nærmere bestemt på den gamle Carlsberg grund på Valby Bakke, er udviklingsselskabet Carlsberg Byen P/S ved at bygge en helt ny bydel. Når den gamle bryggergrund er færdigomdannet til Carlsberg Byen i 2024, kommer den til at danne ramme om byliv, som det kendes fra København, med boliger, erhvervsliv, institutioner, butiks- og caféliv mm. Men før den nye bydel kan stå færdig, ligger der et arbejde i at håndtere grundvandet i undergrunden under byggerierne samt designe afstivning af jordlagene, så både høje tårne og dybe kælderkonstruktioner kan blive en realitet.

Geo er husrådgiver for Carlsberg Byen inden for grundvand og geoteknik, og udfører undersøgelser for Carlsberg Byens nybyggerier. Arbejdet består af forundersøgelser, laboratorieforsøg og rådgivning. Geo udfører borearbejde på byggefelterne, udfører pumpeforsøg, forestår avancerede deformationsforsøg i vores geotekniske laboratorium samt beregner afstivning af jordlagene, så både høje tårne og lavere bygninger kan stå stabilt.

 

Usædvanlig undergrund byder på anderledes udfordringer

Eksempelvis laver Geo risikovurderinger ved kælderkonstruktioner, som skal kunne rumme parkeringspladser, der ligesom i Ørestad ikke vil være på gadeplan. Under nogle bygninger, er der tale om kælderkonstruktioner i tre etager, som kommer til at ligge tæt på de vandførende kalklag. Derfor er sikker og optimal håndtering af grundvandet afgørende.

”I Carlsberg Byen er det ikke svært at fundere. Men grundvandet kan give udfordringer, specielt i forhold til de, nogle steder, flere etager dybe kældre, som bl.a. skal rumme alle bydelens parkeringspladser”, siger Thomas C. Larsen, afdelingsleder i geoteknikafdelingen i Geo, København.

”Hvor man i andre byer har udfordringer med en blød undergrund, er det slet ikke de udfordringer, vi ser i Carlsberg Byen. Det er snarere modsat, for vi møder en usædvanligt hård og rodet undergrund, som stammer fra glacial påvirkning under den sidste istid”, fortsætter Thomas C. Larsen

 

Carlsberg Byen byder på en forening af historie og nybyg

På grund af den meget hårde undergrund er det ofte ikke muligt at ramme (banke) stabiliserende spunsvægge ned, da rystelserne fra nedbringningen vil kunne resultere i voldsomme vibrationer, som kan skade de historiske bygninger på den gamle bryggergrund.

Flere af de historiske bygninger er fredede, derfor vil den nye bydel byde på både historie og nybyggeri. Der vil fortsat på området være et bryggeri, som bevares. I stedet for ramning af spunsvægge, bores der afstivningsvægge ned i undergrunden til at kunne afstive de dybe byggegruber

 

En unik undergrund

Carlsberg Byen er beliggende på Valby Bakke, som er kendt for sin utroligt rodede undergrund, medført af glacial påvirkning under den sidste istid for 12.000 år siden.

Nogle steder støder man på kalken allerede ved 10 meter, andre steder først ved 40 meter. Derudover er området også kendt for Carlsberg Forkastningen.

”I Geo er Carlsberg Forkastningen velkendt. Virksomheden har siden 1943 systematisk indsamlet data fra undergrunden, som Geo bl.a. har opbygget flere komplekse 3D modelleringer af, ” siger Joakim Stiel Korshøj, seniorgeolog i Geo.

Området Valby Bakke er en af de lokaliteter, som Geo har mange data fra undergrunden fra. Denne viden betyder, at Geo allerede inden forundersøgelserne til Carlsberg Byen havde et indgående kendskab til området og den usædvanlige undergrund, som Valby Bakke indeholder.

”Carlsberg Forkastningen betyder at kalken i undergrunden er meget sprækket og derfor indeholder meget vand. Dette er også årsagen til, at man har valgt at placere et bryggeri på grunden, da man havde nem adgang til vand, ” afslutter Joakim Stiel Korshøj.

 Udsnit af undergrunden_cropped.png

 

Foto 10_20170125_113510_AHF_retouch.jpg

Borearbejde ved Elefantporten