11-02-2016

GEOTERMI PÅ FÆRØERNE

Af Rémi Chalmas

LinkedInDel på LinkedIn

Færøerne henter over halvdelen af sit strømforbrug fra vedvarende energi, såsom vandkraft og vindmøller. Gennem de seneste år har private husejere på Færøerne desuden satset mere og mere på grundvandsbaserede geotermiboringer, hvor varmen hentes fra ca. 200 meter dybe boringer til grundvandsmagasiner i basalten, med en gennemsnitstemperatur på 13-14 grader Celsius, som anvendes til opvarmning af huse med hjælp fra en varmepumpe.

Ved Kollafjørður, ca. 25 km nord for Tórshavn, har private husejere fundet grundvand med en temperatur på 25-27 grader i ca. 200 meters dybde. Det har vakt stor interesse hos Jarðfeingi, som er det Færøske Institut for Jord og Energi. De bad Geo om at undersøge, hvorfor vandet er dobbelt så varmt i netop det område, i forhold til resten af Færøerne. Til at undersøge årsagen har Geo udført undersøgelser i form af geofysiske borehulslogginger i tre boringer, som alle har artesisk varmt vand.

Borehulslogging er en geofysisk undersøgelse, der foregår ved nedsænkning af sonder/måleinstrumenter i en boring og som kan anvendes i bl.a. kortlægning af grundvand til lithologisk tolkning og fastlæggelse af indstrømningsmønstre. Da boringerne var udført uden en egentlig geologisk beskrivelse, sammensatte Geo logging-programmet med henblik på at få det maksimale ud af boringerne via vores loggingudstyr. Derfor blev Geo’s sonder til at måle kaliber, flow, resistivitet, temperatur og ledningsevne suppleret med en optisk televiewer, som filmer borehullet 360 grader rundt i meget høj opløsning. Derudover blev der indsamlet seismiske data ved hjælp af sonic logging. Til tolkning af geologien har Jarðfeingi endvidere allieret sig med GEUS, som også deltog under feltarbejdet.

 

Uforklarlig varmekilde?

Færøerne ligger syd for Island. Der blev gættet på, om det varme vand kunne stamme fra sprækkesystemer, som på én eller anden måde har forbindelse til varmekilderne på Island. Dette kunne dog afvises med Geo’s undersøgelser, som i stedet peger på, at der er tale om et lokalt fænomen i undergrunden – noget som under alle omstændigheder begejstrer, da det betyder, at man pludseligt har fået adgang til en betydeligt billigere og konstant varmekilde, som ændrer perspektiverne for geotermi på Færøerne.

Det store spørgsmål er dog stadig ubesvaret: Hvorfor er der så varmt i undergrunden i Kollafjørður? På baggrund af Geo’s undersøgelser er der udsigt til, at flere undersøgelser skal udføres for at forstå de mekanismer der bidrager til den indtil videre ukendte varmekilde. Vi ser frem til at finde svaret på mysteriet.

20160126_160756_Geotermi på Færøerne.jpg

Borehulslogging i Kollafjørður på Færøerne.