20-12-2016

Borearbejde ved St. Alban’s Church

Af Geo Kommunikation

LinkedInDel på LinkedIn

St. Alban’s Church – også kendt som den engelske kirke – ligger i Churchillparken ved Kastellet i det indre København, smukt beliggenheden mellem Kastellet, Gefionspringvandet og Frihedsmuseet. Den smukke kalk- og flintestenskirke i engelsk gotisk stil, indviet i 1887, er den eneste anglikanske kirke i Danmark, navngivet efter Englands første martyr, Sankt Alban.

St. Alban’s Church ligger meget tæt på kanalen, som løber rundt om Kastellet. Bag kirken, umiddelbart ud mod kanalen, ønsker menighedsrådet i St. Alban’s Church at opføre en tilbygning til kirken. Rådgivergruppen er bestående af totalrådgiver: Drachmann Arkitekter ApS og ingeniør: Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører.

Til undersøgelse at jordbundsforholdene, udførte Geo derfor i starten af december en kombineret geoteknisk og miljøteknisk boring til 8 meter under terræn til belysning af jordbundsforholdene, grundvandsforholdene samt til vurdering af dimensionering af tilbygningens pælefundering.

 

Boreriggen måtte forcere hegn

Før Geo kunne udføre boringen var der dog lige et støbejernshegn til området, som måtte forceres først. Fordi tilbygningen planlægges placeret ud mod kanalen, skulle Geo’s boreværk forcere et støbejernshegn, da det ikke kunne passere igennem lågen til området. Det var derfor nødvendigt at løfte boreriggen over hegnet med kran.

Boringen viste, at den mest hensigtsmæssige funderingsmetode til tilbygningen er en pælefundering på rammede pæle.

 

St. Alban's Church

IMG_5116_retouch.jpg