MILJØINGENIØRER ELLER GEOLOGER TIL GEO I AARHUS

Miljøteamet arbejder med alle aspekter inden for jord- og grundvandsforurening for både private og offentlige kunder og arbejder tæt sammen med Geo’s øvrige afdelinger inden for grundvandsmodellering, geoteknik, geodata, laboratorie og borearbejde.