Grundvandstekniker

Har du lyst og evner til at arbejde som tekniker med Danmarks grundvand? Så kan vi bruge dig i Geo’s grundvandsafdeling i Lyngby.