SUBSURFACE EXPERTISE


Fun fact

142 m

Tårnet ved Lighthouse* er planlagt med 142 meters højde og kan blive Danmarks højeste bygning.

Fun fact

2 mm

De seneste 100 år er vandstanden i Danmark steget med 2 mm om året. Stigningen forventes at fortsætte de næste 100 år med kraftige stormfloder til følge.

Fun fact

82 %

82% af den energi der bliver produceret på generatoranlægget kommer fra afbrænding af metanen i losse-pladsgassen.

Fun fact

30 m

Geo udførte geotekniske boringer til hhv. 20 og 30 m under terræn på Munkholmbroens østlige landfæste.