SUBSURFACE EXPERTISE


Fun fact

14 km

Samlet set er der brugt mere end 14 kilometer filterrør, med diametre mellem 63 og 225 mm, til de mere end 500 boringer, der er foretaget i forbindelse med Metro Cityringen i København.

Fun fact

100 kg

I en forureningssag opvarmede Geo jorden med strøm og oprensede 100 kg chlorerede opløsningsmidler.

Fun fact

142 m

Tårnet ved Lighthouse* er planlagt med 142 meters højde og kan blive Danmarks højeste bygning.

Fun fact

2 mm

De seneste 100 år er vandstanden i Danmark steget med 2 mm om året. Stigningen forventes at fortsætte de næste 100 år med kraftige stormfloder til følge.