SUBSURFACE EXPERTISE


Fun fact

82 %

82% af den energi der bliver produceret på generatoranlægget kommer fra afbrænding af metanen i losse-pladsgassen.

Fun fact

100 kg

I en forureningssag opvarmede Geo jorden med strøm og oprensede 100 kg chlorerede opløsningsmidler.

Fun fact

50

Geo har lavet forundersøgelser for mere end 50 havvindmølleparker.

Fun fact

30 m

Geo udførte geotekniske boringer til hhv. 20 og 30 m under terræn på Munkholmbroens østlige landfæste.