SUBSURFACE EXPERTISE


Fun fact

2 mm

De seneste 100 år er vandstanden i Danmark steget med 2 mm om året. Stigningen forventes at fortsætte de næste 100 år med kraftige stormfloder til følge.

Fun fact

50

Geo har lavet forundersøgelser for mere end 50 havvindmølleparker.

Fun fact

14 km

Samlet set er der brugt mere end 14 kilometer filterrør, med diametre mellem 63 og 225 mm, til de mere end 500 boringer, der er foretaget i forbindelse med Metro Cityringen i København.

Fun fact

100 kg

I en forureningssag opvarmede Geo jorden med strøm og oprensede 100 kg chlorerede opløsningsmidler.