SUBSURFACE EXPERTISE


Fun fact

50

Geo har lavet forundersøgelser for mere end 50 havvindmølleparker.

KURSUS I GEOTEKNISKE LABORATORIEFORSØG 1
Statiske styrke og stivhedsforsøg


Vi tilbyder igen et 1-dags kursus med henblik på at gøre geotekniske laboratorieforsøg lettere tilgængelige for en bredere skare af medarbejderne i jeres virksomhed. Kurset henvender sig til geoteknikere og projektledere, der på den ene eller anden måde arbejder med geotekniske undersøgelser, og som gerne vil lære mere om geotekniske laboratorieforsøg og udledning af tilhørende parametre.

Kurset afholdes:
Onsdag d. 12 oktober 2022 fra kl. 8:45 – 15:30

Geo – Maglebjergvej 1, 2800 Lyngby


Vi vil gennemgå de mest almindelig styrke- og stivhedsforsøg og deres anvendelse i praksis. Derudover vil der være en praktisk session, hvor hver deltager har lejlighed til at prøve kræfter med eksempelvis udførelse af et triaksial forsøg og prøvetildannelse.


Program
8.45-9.00 Registrering og morgenkaffe
9.00-10.00 Hvorfor laver vi laboratorieforsøg? Prøveudvælgelse og –kvalitet
10.00-10.30 Se på grej i laboratoriet
10.30-12.00 Gennemgang af forsøgsgrupper, forsøgskvalitet og parameterbestemmelse
12.00-12:30 Frokost
12:30-14:00 Hands-on øvelse – Prøvens vej fra A-rør til triaksial forsøg mm.
14:00-14:30 Pause og kage
14:30-15:30 Hands-on øvelse – Prøvens vej fra A-rør til triaksial forsøg mm.


I er meget velkomne til at komme med idéer og forslag, hvis der er ønsker til specifikke emner i forbindelse med kurset.

Vær velkomne til at kontakte:

Niels Trads +45 3174 0289 eller Svend Pilgaard Larsen +45 3174 0157, hvis I gerne vil høre mere om indholdet af dagen.

Kursusansvarlig er Niels Trads, der gennem en årrække har undervist i geoteknik ved DTU.

Undervisningen vil foregå på engelsk hvis en deltager ønsker dette. Kursusmaterialet er på engelsk.

Kurset bliver afholdt med en deltagerbegrænsning på omkring 12 personer. Ved færre end 4 tilmeldinger forbeholder vi os muligheden for at udskyde afholdelsen af kurset.


Tilmeldingsfrist er fredag d. 30. september 2022, og tilmelding sker på mail til Svend Pilgaard Larsen, spl@geo.dk.

Du vil modtage en bekræftelse senest 5. oktober.
Prisen for kurset er 4.600 kr per deltager, inklusiv forplejning.

Fun fact

30 m

Geo udførte geotekniske boringer til hhv. 20 og 30 m under terræn på Munkholmbroens østlige landfæste.

Fun fact

2 mm

De seneste 100 år er vandstanden i Danmark steget med 2 mm om året. Stigningen forventes at fortsætte de næste 100 år med kraftige stormfloder til følge.

Fun fact

142 m

Tårnet ved Lighthouse* er planlagt med 142 meters højde og kan blive Danmarks højeste bygning.