01-01-1959

Bulletin no. 5: Bidrag til Danmarks ingeniørgeologi

Ellen Louise Mertz

Abstract

I »Statens järnvägers geotekniska Kommission 1914 -1922. Slutbetänkande«, Skandinaviens første geotekniske publikation, stod at læse: »Det är tydligt, att den geotekniska institutionen föratt på effektivt satt kunna fylla sina olikartade och sammensatta uppgifter maste inom sig äga tillgång till såväl teknisk som geologisk fackkunnskap . . . en oavlåtlig kombination mellan tekniska och geologiska synpunkter är oundgängligen behövlig«.

Ifølge ovenstående er det fristende at definere »geoteknik « som: samarbejdet mellem geologi og teknik, men fuldt korrekt er en sådan tydning af ordet ikke, da det nutildags faktisk dækker begrebet »soil mechanics «, som kun rummer den tekniske komponent. Men, med eller uden støtte i navnet har geoteknikken i Danmark holdt sig det svenske synspunkt efterretteligt, idet den stedse har knyttet såvel jordartsgeologien som den historiske geologi til sine undersøgelser, og det er disse geologiske hjælpediscipliner, der vil blive behandlet i de følgende kapitler.

{{overviewCtrl.overview[overviewCtrl.tab].Header}}

Yderligere info


No results

No results

No results