Grundvandsteknik

Geo’s grundvandsafdeling er specialiseret i at undersøge grundvandsressourcen, vurdere kildepladser, designe grundvandssænkninger og vandforsyningsboringer samt udføre grundvandssænkninger.