Subsurface Expertise


Fun fact

30 m

Geo udførte geotekniske boringer til hhv. 20 og 30 m under terræn på Munkholmbroens østlige landfæste.

Fun fact

142 m

Tårnet ved Lighthouse* er planlagt med 142 meters højde og kan blive Danmarks højeste bygning.

Fun fact

50

Geo har lavet forundersøgelser for mere end 50 havvindmølleparker.

Fun fact

82 %

82% af den energi der bliver produceret på generatoranlægget kommer fra afbrænding af metanen i losse-pladsgassen.