Subsurface Expertise


Fun fact

30 m

Geo udførte geotekniske boringer til hhv. 20 og 30 m under terræn på Munkholmbroens østlige landfæste.

Fun fact

82 %

82% af den energi der bliver produceret på generatoranlægget kommer fra afbrænding af metanen i losse-pladsgassen.

Fun fact

1.000 atm

Så stort er trykket nede i oliefeltet. Trykket i en almindelig haveslange er 2 atm.

Fun fact

2 mm

De seneste 100 år er vandstanden i Danmark steget med 2 mm om året. Stigningen forventes at fortsætte de næste 100 år med kraftige stormfloder til følge.