Subsurface Expertise


Vidste du

100 kg

I en forureningssag opvarmede Geo jorden med strøm og oprensede 100 kg chlorerede opløsningsmidler.

Vidste du

300

ATES-anlæg lagrer energi i undergrunden og køler og opvarmer bygninger via boringer til grundvandsreservoiret. Et mindre anlæg kan yde, hvad der svarer til 300 lavenergi parcelhuses energiforbrug.

Vidste du

50

Geo har lavet forundersøgelser for mere end 50 havvindmølleparker.

Vidste du

14 km

Samlet set er der brugt mere end 14 kilometer filterrør, med diametre mellem 63 og 225 mm, til de mere end 500 boringer, der er foretaget i forbindelse med Metro Cityringen i København.