Subsurface Expertise


Fun fact

82 %

82% af den energi der bliver produceret på generatoranlægget kommer fra afbrænding af metanen i losse-pladsgassen.

Fun fact

1.000 atm

Så stort er trykket nede i oliefeltet. Trykket i en almindelig haveslange er 2 atm.

Fun fact

30 m

Geo udførte geotekniske boringer til hhv. 20 og 30 m under terræn på Munkholmbroens østlige landfæste.

Fun fact

300

ATES-anlæg lagrer energi i undergrunden og køler og opvarmer bygninger via boringer til grundvandsreservoiret. Et mindre anlæg kan yde, hvad der svarer til 300 lavenergi parcelhuses energiforbrug.