Subsurface Expertise


Fun fact

142 m

Tårnet ved Lighthouse* er planlagt med 142 meters højde og kan blive Danmarks højeste bygning.

Fun fact

1.000 atm

Så stort er trykket nede i oliefeltet. Trykket i en almindelig haveslange er 2 atm.

Fun fact

82 %

82% af den energi der bliver produceret på generatoranlægget kommer fra afbrænding af metanen i losse-pladsgassen.

Fun fact

300

ATES-anlæg lagrer energi i undergrunden og køler og opvarmer bygninger via boringer til grundvandsreservoiret. Et mindre anlæg kan yde, hvad der svarer til 300 lavenergi parcelhuses energiforbrug.