Eksperter i jord og vand

GEO er en rådgivende ingeniørvirksomhed, der tilbyder Danmarks mest omfattende ekspertise inden for jord og vand.

Vi leverer den komplette undersøgelse - fra feltarbejdet, over laboratorium og modelberegninger - til den færdige rapport.

GEO arbejder både til lands og til vands, i indland og udland.

Vi løser komplekse opgaver inden for byggeri, anlæg, industri, energi- og vandforsyning.

08-04-2014

Mød os på DSE Messe Lyngby 2014

Hvordan er det at arbejde på GEO? Hvordan er mine udviklingsmuligheder? Kan jeg komme i praktik?

Er du nysgerrig efter at vide mere?

Så kom og besøg os på dette års DSE Messe Lyngby 2014 den 9.-10. april. Vores dygtige og engagerede medarbejdere står klar lige inden for døren og glæder sig til at møde dig og svare på dine spørgsmål. Deltag i vores quiz og vind flotte præmier. Find os på Danmarks Tekniske Universitets hovedbygning 101, kl. 10.00-17.00. Vi står i Teltet stand nr. 5.

01-04-2014

Piccoline/Piccolo til GEO i Aarhus

Vi søger en piccoline/piccolo til GEO i Aarhus.

Læs mere her

01-04-2014

CAD tegner til GEO Aarhus

Vi søger en CAD tegner til GEO i Aarhus.

Læs mere her

31-10-2013

Mød os på Jobtræf Aarhus 2013

Hvordan er det at arbejde på GEO? Hvordan er mine udviklingsmuligheder? Kan jeg komme i praktik?

Er du nysgerrig efter at vide mere?
Så kom og besøg os på dette års Jobtræf Aarhus den 7. november.
Vores dygtige og engagerede medarbejdere står klar lige inden for døren og glæder sig til at møde dig og svare på dine spørgsmål.

Find os på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Dalgas Avenue 2, 8000 Århus i kantinen kl. 9.00-15.30

10-10-2013

Rådgivning for MD i den norske sektor

GEO arbejder på forskellige rådgivning projekter for Maersk Drilling. Projekterne består af den samlede jord data fortolkning (geofysisk & geoteknisk) og geotekniske design (konventionel og numerisk) af jack-up platform funderinger (skirted spudcans), der skal installeres og drives på forskellige oliefelter i den norske del af Nordsøen.

01-08-2013

Miljø og Geoteknik på Strandvejen i Hellerup

GEO rykker fra august til oktober ind i det fornemme villakvarter omkring Hambro's Allé på Strandvejen i Hellerup for at udføre kombinerede miljø- og geotekniske boringer. Arbejdet udføres for Nordvand og indbefatter 40 stk. 6" boringer til 8 meter samt 120 stk. miljøboringer til ca. 4 meter under terræn.Endvidere laver GEO indledende byggesagsarkivundersøgelser for ca. 250 ejendomme.
09-07-2013

Hospitaler: Ny akutmodtagelse - Viborg.

GEO udfører hen over sommeren en række miljø- og geotekniske undersøgelser og etablerer ligeledes et grundvandskøleanlæg på Regioshospitalet i Viborg, hvor der opføres en ny akutmodtagelse. De konkrete undersøgelser omfatter 11 CPT-sondringer, 5 dybe geotekniske boringer, 10 sigtninger, 74 miljøboringer samt en forundersøgelse til et grundvandskøleanlæg.
02-06-2013

Rådgivning for E.ON i Kårehamn, Sverige.

GEO udfører i øjeblikket ingeniørrådgivning for E.ON Vind Sverige AB i forbindelse med installation af 'MPI Discovery' jack-up skib på Kårehamn vindmøllepark. Det 6 benede skib, 140 m langt og 40 m bredt, skal installere vindmøllerne på gravitations fundamenter, som allerede er til stede. Da havbunden er fuld af store sten / boulders og meget hård, er opbygning af grus puder nødvendig for hvert af benenes fundamenter. GEO anvender konventionelle og finite element design beregninger for en sikker og omkostningseffektiv løsning.
14-05-2013

Aarhus Havn - Havneholmen

GEO skal udføre geotekniske samt miljøtekniske undersøgelser med bl.a. boringer og CPT på Aarhus Havn - Havneholmen. Derudover skal GEO bidrage med diverse rådgivning og tilsyn under udførelsen.
30-04-2013

Aalbog Østhavn – CPT (1)

GEO er blevet bedt om at træde til på en hasteopgave med 12CPTu i Aalborg Østhavn, der foretages for det belgiske firma GeoSea. Arbejdet påbegyndes allerede i næste uge og varetages af GEO Aarhus.
29-04-2013

Offshore: Kriegers Flak og Horns Rev 3.

Det bliver GEO, der skal levere de indledende geotekniske undersøgelser for de to nye danske havmølleparker på Kriegers Flak og Horns Rev 3. GEO har tidligere foretaget undersøgelser på både Kriegers Flak og Horns Rev. Den netop indgået kontrakt omhandler i første omgang placeringsundersøgelser inkl. bl.a. UXO surveys, CPT forsøg, geotekniske boringer, pressuremeter forsøg samt avancerede laboratorieforsøg og datarapportering.
12-04-2013

Polarled og Utsira Pipelines

GEO har vundet to opgaver fra Statoil Norge, med både off- og onshore laboratorieydelser inkl. triaxialforsøg samt tilhørende rådgivning.
12-04-2013

Siemens AG - SylWin Alpha Platform Foundations

GEO udfører for Siemens AG uafhængig kontrol af fundamentet design for Windfarm SylWin Alpha Substation Platform i den tyske sektor af Nordsøen. Den selv-installeret platform er designet af Overdick Gmbh. GEO arbejde omfatter fortolkning af jordbundsforhold, konventionelle og numeriske analyser af pæle kapaciteter, pæleramning analyser osv.
04-04-2013

Undersøgelsesboringer i Næstvedområdet

GEO har ved licitation vundet boreopgaver for Naturstyrelsen Storstrøm. Opgaven indeholder bl.a. 18” lufthæveboringer til dybder mellem 60-100m.
04-04-2013

Naviar – Grundvandskøleanlæg

GEO skal levere et grundvandskøleanlæg til Naviair i Kastrup Lufthavn.
20-11-2012

GEO deltager på VandTek 2012 i Odense Congress Center (1)

GEO deltager på VandTek 2012 i Odense Congress Center i dagene 20. – 23. november 2012. I finder os på stand A1110 . Se mere på Dansk Vand- og Spildevandsforenings hjemmeside (klik her).
05-10-2012

GEO medvirker som sponsor ved anlæg af ny kunstgræsbane til Lundtofte Boldklub

GEO sponsorerer gennemførelsen af jordbundsundersøgelser ved anlæg af en ny kunstgræsbane på ca. 1700 m² ved Lundtofte Boldklubs baner ved Ravnholmvej i Lundtofte. Undersøgelserne skal bl.a. afklare de forureningsmæssige forhold ved baneområdet med henblik på håndtering af overskudsjord fra anlægsarbejdet. Tillige skal undersøgelserne belyse geologien og drænforholdene i de øvre jordlag på det kommende baneområde.
02-08-2012

Ny kontrakt med IBERDROLA Gmbh

GEO er valgt af IBERDROLA som leverandør af geotekniske undersøgelser for havvindmølleparken ”Wikinger” i Østersøen. Klik her for at se pressemeddelelsen fra IBERDROLA (engelsk).
16-04-2012

International konference i USA

GEO deltager i konferencen Offshore Technology (OTC-2012, 30. april-4. maj) i Houston Texas, USA. Læs GEOs artikel til konferencen her.
26-03-2012

Mød os på DSE Messe Lyngby 2012

Hvordan er det at arbejde på GEO? Det fortæller nogle af vores dygtige og eventyrlystne medarbejdere om på dette års DSE Messe Lyngby d. 28. og 29. marts på DTU.
30-01-2012

Kursus i offshore geoteknik

GEO afholder 2 dages kursus om offshore geoteknisk rådgivning, der bruges i forbindelse med offshore konstruktioner og fundamenter. Kursusprogrammet inkluderer gennemgang af: Site og geofysisk survey, havbundsundersøgelser og geotekniske laboratorieforsøg samt metoder til design af forskellige offshore fundamenter inkl. konventionelle og numeriske metoder. Kurset afholdes for forskellige internationale kunder og er anvendeligt for såvel unge som erfarne ingeniører og andre, der arbejder med projekter inden for olie/gas og vindenergi. Læs mere under Kurser.
03-01-2012

GEO er med i energimembranprojekt

Energimembranen - et nedgravet pumpelager - er en ny patenteret ide til lagring af el-energi. Det er GODevelopment, der står for udvikling og test sammen med en række partnere. Heriblandt GEO, som bidrager til projektet med forundersøgelser samt geoteknisk og anlægsteknisk design og modellering. Læs mere om energimembranprojektet på www.godevelopment.dk.
15-12-2011

Jack-up entrance survey for Siemens Wind Power

I forbindelse med service af vindmøller på Lillgrund Vindmøllepark, har GEO foretaget et Site Clearance Survey for en jack-up platform installation. GEO har udført Sidescan Sonar Survey ved to fundamenter for at identificere objekter, der kan hindre opstillingen af jack-up platformen. Kunden er Siemens Wind Power A/S.
13-12-2011

Risikovurdering på Als

GEO har vundet en opgave for Region Syddanmark. En losseplads på Als skal undersøges med henblik på risikovurdering vedrørende nærmeste vandindvinding og grundvandsressourcen. Undersøgelserne indbefatter bl.a. bestemmelse af grundvandets strømningsretning, lossepladsperkolat og forureningsudbredelse.
14-11-2011

En serie projekter for Maersk Drilling

GEO arbejder på flere projekter for Maersk Drilling, hvor vi udfører avanceret geoteknisk design og vurdering af jack-up boreplatforme i Nordsøen, offshore Malaysia, Brunei, Egypten, Cameroon etc. Beregningerne består af design for installations- og operationsfaserne. Arbejdet omfatter også evaluering af jordbundsdata, brug af konventionel og finite element beregninger for spudcan penetrationsanalyse, punch-through risk assessments, storm laster osv. 2D og 3D finite element analyser anvendes til design af grus puder, swiss cheesing etc.
10-11-2011

Endnu en etape vundet

GEO har vundet endnu en etape på København-Ringsted banen. Det drejer sig om strækningen mellem Mosede Landevej og Ølsemagle ved Køge. Opgaven omfatter godt 60 boringer med ca. 250 m alm. 6"-borearbejde og tilsvarende kerneboring.
01-11-2011

Mød GEO til Jobtræf Aarhus

GEO er med til Jobtræf Aarhus 2011, der finder sted d. 10.11. på Ingeniørhøjskolen i Aarhus. Find os i festsalen, og hør om GEOs projekter og om hvordan GEO er som arbejdsplads.
13-09-2011

Konference i London

GEO deltager i konferencen "13th International Conference on Jack-Up Platforms" i London i dagene 13-14. september. Læs GEOs artikel til konferencen her.
29-08-2011

GEO udvikler dansk gINT

GEO er i gang med at udvikle en dansk udgave af gINT, der anses for at være state-of-the-art værktøjet, når man skal formidle og bruge boredata. Med godt 7.700 gINT licenser fordelt på 68 lande er softwaren det mest udbredte til registrering af geologiske data. Læs mere her
11-08-2011

Nye artikler til Athen-konference

GEO deltager til september i konferencen ‘XV European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering’ i Athen. Læs GEOs artikler til konferencen her.
08-08-2011

GEO sikrer Kastellet

Juli måneds voldsomme regnskyl førte til store skred i Kastellets volde. Inden for en uge var GEO på sagen og har for Kastellet lavet en risikovurdering af ændringer i stabiliteten af voldene som følge af de kraftige regnskyl. Derudover har GEO udarbejdet kort- og langsigtede løsningstiltag for at sikre, at noget lignende ikke sker igen.
23-06-2011

Pakhuset Langelinie

GEO skal foretage den hydrogeologiske forundersøgelse for Pakhuset Langelinie. COWI er rekvirent på opgaven og ATP Ejendomme er bygherre.
06-06-2011

Søkabler i Smålandsfarvandet

SEAS-NVE planlægger at installere nye 12kV søkabler fra Stigsnæs til Agersø og Omø. GEO skal udføre de geofysiske forundersøgelser. Derudover skal der udføres dykkeropereret prøvetagning og in-situ vingestyrker for at fastslå havbundens gravbarhed.
16-05-2011

Nyt PDA-udstyr

Efterspørgslen på PDA-målinger vokser både indenlands og udenlands. Derfor har GEO investeret i endnu et komplet udstyr, så vi bl.a. kan udføre PDA-målinger på et antal pæle i Beirut Havn for E. Pihl & Søn A/S.
13-04-2011

10 grundvandsundersøgelser

GEO har vundet yderligere 2 puljer miljøundersøgelser. Der er tale om 5 V2-undersøgelser i hhv. Roskilde og Holbæk kommuner, som udføres for Region Sjælland. Miljøundersøgelser skal afklare om lokaliteter, der er kortlagt som mistænkt forurenet på baggrund af historiske oplysninger i stedet skal kortlægges som forurenede på V2 (vidensniveau 2).
21-02-2011

Renovering af grundvandskøleanlæg

GEO skal renovere Chr. Hansens 15 år gamle grundvandskøleanlæg på Avedøre Holme. Anlægget skal bl.a. bringes i kemisk og termisk balance, så koldtvandslageret ikke varmes op. Endelig skal anlæggets kapacitet øges hvis det er muligt.
14-02-2011

Ny tørdok i Thyborøn

I værftsområdet i Thyborøn skal der bygges en ny tørdok. Tørdokken kommer til at ligge i et opfyldt område i Limfjorden. Tidligere undersøgelser har vist, at der under fylden er ret blødt, postglacialt ler til stor dybde (ca. 35 meter), hvorunder der er mere faste jordlag. GEO skal for Rambøll udføre de geotekniske forundersøgelser. Heriblandt 3 geotekniske boringer til ca. 50 meters dybde, 5 CPTU tryksonderinger samt laboratorieforsøg.
03-02-2011

Geolab - klar til nye opgaver

GEOs laboratorium Geolab har netop afsluttet et stort forsøgsprogram med flere end 600 avancerede forsøg for Femern A/S. De testede jordtyper spænder fra postglaciale aflejringer over paleogent ler til særdeles fast moræne og kridt. I denne forbindelse er der sket en omfattende udbygning af kapaciteten, som vi nu har til rådighed. Læs mere om vores kapacitet inden for konsoliderings- og triaksialforsøg.
18-01-2011

Norske forskningsmidler til GEO

GEO har modtaget 1,2 mio. norske kroner fra Det Norske Forskningsråd til et forskningsprojekt, der skal afdække hvordan man kan producere mere olie fra oliefelterne Valhall og Ekofisk. Projektet er på i alt 15 mio. NKK og projektet køres af Universitetet i Stavanger, i samarbejde med IRIS forskningscenter, GEO og Cornell University. GEOs andel omfatter rådgivning vedrørende planlægning og tolkning af forsøg.
13-12-2010

GEO-ISC projekt for DONG Energy

GEO skal udføre avancerede beregninger i forbindelse med design af mudmat og pælefundamenter til transformerplatformen ved havmølleparken West of Duddon Sands (WODS) i Irland. Det er ISC Rådgivende Ingeniører A/S der står for kontruktionsdesignet som udføres for Dong Energy. ISC-GEO samarbejdet er allerede resulteret i fundament- og konstruktionsdesign for transformerstationer ved Walney 1 og 2 Offshore Wind Farm. Transformerstationen ved Walney 1 er med succes blevet installeret i år.
07-12-2010

Ny Borekernen

Læs om grundvandsanlæg, varmelagring og strøm der renser i den nye udgave af Borekernen. Se mere her
29-11-2010

Tunnelboring i Helsinge

Gribvand Spildevand skal udføre en Ø2,5m tunnelledning, der skal virke som pumpeledning, samtidig med at den skal erstatte det eksisterende overløbsbassin. GEO har forestået geotekniske boringer og laboratoriearbejde, og udfører netop nu 5-døgns pumpeforsøg.
26-10-2010

Stor aktivitet i Esbjerg Havn

For Esbjerg Ny Sydhavn har GEO udført 47 boringer fra jack-up platform til brug for uddybningsprojekt. Boringerne er ført til 10-20 m under havbund, mange på meget lavt vand. Flytninger mellem borestederne var derfor afhængige af højvande (dvs. 2 gange pr. døgn). Geologien har vist sig overraskende vanskelig, og vi har haft brug for geologisk support fra Århus Universitet. Som del af forlængelse af Atlantkaj udfører vi nu 4 boringer og 2 triaksiale forsøg til bestemmelse af styrkeparametre. I Bassin 4-5 udfører vi 8 CPT-forsøg for at give Esbjerg Havn et bedre vurderingsgrundlag, når de skal fastslå, om der er risiko forbundet med at store jack-up platforme fra Nordsøen jack'er op ved kaj.
04-10-2010

Hospitaler i Jylland

GEO skal foretage de indledende geotekniske undersøgelser for de kommende hospitaler i såvel Gødstrup som Aalborg. Der skal udføres CPT og boringer og mulighederne for grundvandskøling skal vurderes. Derudover skal der foretages miljøhistorik for Gødstrup. Arbejderne udføres for hhv. Region Midt og Region Nordjylland.

21-09-2010

Drift af afværgeanlæg

GEO skal forestå driften af 5 afværgeanlæg i hovedstadsområdet for Region Hovedstaden. Det indebærer drift og vedligehold af afværgeanlæg, der oppumper og behandler forurenet grundvand med kulfilter-rensning eller med INKA-beluftning. Herudover skal GEO monitere forureningen og sikre, at der er hydraulisk kontrol. Det 5. anlæg er rettet mod indtrængning af lossepladsgas.
27-08-2010

Forsøg på frosne prøver

Et specielt projekt har fundet vej til GEO. Vi skal udføre laboratorieforsøg på frosne prøver ved temperaturer på under - 10 grader. Prøverne er taget af MT Højgaard A/S, der er i gang med forundersøgelserne til bl.a. en havn i Nordgrønland.
23-08-2010

Renovering af afværgeanlæg

Region Sjælland har skrevet kontrakt med GEO om renovering af et ældre afværgeanlæg. GEO skal bestykke nye og gamle boringer med nye overjordiske råvandsstationer, udføre ledningsarbejderne og stå for indkøringen af det nye anlæg. Endelig skal SRO-systemet opdateres.
20-07-2010

Anholt Offhore Wind Farm

GEO skal foretage de geotekniske og geofysiske forundersøgelser til en af verdens største havvindmølleparker, den 400 MW store Anholt Offshore Windfarm. Parken vil, når den er færdigbygget, levere strøm til 400.000 husstande. Undersøgelserne udføres for DONG Energy.
05-07-2010

Ny Borekernen

Læs om Fehmern Bælt laboratorieundersøgelserne i den nye udgave af Borekernen.
27-06-2010

Prestigeprojekt i Århus

Endnu en stor opgave til GEO Århus. Denne gang gælder det de geotekniske undersøgelser for 1. del af det prestigefyldte Light*House på byens nye havnefront. 1. del består af 3 bolig- og hotelblokke på 7-10 etager med i alt 12.000 m2 kælder. Arbejdet udføres for Havneinvest, Århus A/S repræsenteret ved Pronor A/S.
21-06-2010

Endnu en havmøllepark i hus

Ud for Belgiens kyst opfører konsortiet ELDEPASCO N.V. en 216 MW havmøllepark, ELDEPASCO Offshore Wind Farm. GEO skal udføre forundersøgelserne og laboratoriearbejdet.
08-06-2010

GEO er med på NAVITAS Park

Danmarks største lavenergibyggeri NAVITAS Park skal opføres i Århus Havn og huse bl.a. Ingeniørhøjskolen. Byggeriet opføres af et konsortium med E. Pihl & Søn A/S i spidsen. GEO står for de geotekniske undersøgelser og miljøundersøgelserne.
27-04-2010

Varmelagring er hot

Varmelagring breder sig. GEO har netop indgået to kontrakter om geotekniske undersøgelser og rådgivning i forbindelse med anlæggelsen af sæsonvarmelagre i forbindelse med solfangeranlæg. Kontrakterne er indgået med Strandby Varmeværk om et borehulsvarmelager og med Marstal Fjernvarme om et nyt damvarmelager.
24-03-2010

Rammeaftaler med regioner

Så er regionernes rammeaftaler om ressourcepersoner ved at være på plads. GEO er blandt de rådgivere, som Region Hovedstaden, Region Syddanmark og Region Nordjylland har valgt at indgå en aftale med.
11-03-2010

Mød os på DSE Messe Lyngby

Kom og fortæl hvem du er, så fortæller vi om GEO. Vi er med på DSE Messe Lyngby 2010 på DTU d. 24. og 25. marts. Med til at fortælle har vi de seje civilingeniører Jesper og Frederik, den yndige miljøkemiker Tina, vores eventyrlystne geologer Reto, Sonny og Louise, den barske diplomingeniør Klaus samt vores geniale maskiningeniør Rune.
04-03-2010

Havmølleparken Race Bank i hus

GEO har vundet endnu et stort havmølleprojekt. Havmølleparken Race Bank, der ligger ud for den engelske østkyst, er planlagt som en 620 MW park med ca. 160 møller. GEO skal indledningsvis udføre 50 dybdeboringer med prøvetagning og borehuls-CPT. Arbejdet udføres for Centrica, der har option på 160 dybe CPT-forsøg samt CPT og vibrocore for kabelruten.
08-02-2010

Aktiviteter samles i Århus

GEO sammenlægger aktiviteterne i Aalborg og Århus i to fagligt fokuserede afdelinger på GEOs kontor i Århus. Med sammenlægningen får vi afdelinger for geoteknik og miljø, der hver har stort volumen og stor faglig kompetence. Aalborgkontoret lukker d. 15. februar. Hovedparten af medarbejderne fra Aalborg flytter med til kontoret i Århus.
25-01-2010

Kliplev-Sønderborg Motorway

GEO skal udføre jordbundsundersøgelser og rådgivning for ca. 40 broer og krydsninger på Kliplev - Sønderborg Motorway Project. Projektet udføres og drives (i 30 år) af Kliplev Motorway Group, KMG. Konsortiet har tilknyttet et rådgiverteam, der nu også tæller GEO.
15-01-2010

GEO søger nye medarbejdere

GEO København søger to ingeniører og en række boreteknikere. Læs mere her.
København
Maglebjergvej 1
2800 Kgs. Lyngby
+45 45 88 44 44
Aarhus
Sødalsparken 12
8220 Brabrand
+45 86 27 31 11
Email: geo@geo.dk
CVR-NR.: 59781812