Subsurface Expertise


Fun fact

100 kg

I en forureningssag opvarmede Geo jorden med strøm og oprensede 100 kg chlorerede opløsningsmidler.

Fun fact

14 km

Samlet set er der brugt mere end 14 kilometer filterrør, med diametre mellem 63 og 225 mm, til de mere end 500 boringer, der er foretaget i forbindelse med Metro Cityringen i København.

Fun fact

300

ATES-anlæg lagrer energi i undergrunden og køler og opvarmer bygninger via boringer til grundvandsreservoiret. Et mindre anlæg kan yde, hvad der svarer til 300 lavenergi parcelhuses energiforbrug.

Fun fact

142 m

Tårnet ved Lighthouse* er planlagt med 142 meters højde og kan blive Danmarks højeste bygning.